naše služby

Vzdělávací portál pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. Naší vizí je modernizace českého školství, nabízíme tedy vzdělávání takové, jaké si ho 21. století žádá.

Webináře

Vzděláváme z pohodlí domova a pomáháme rozšiřovat pedagogům odbornost v různých oblastech pedagogiky, psychologie nebo speciální pedagogiky. Z každého webináře má účastník osvědčení o absolvování, záznam k dispozici, přístup k materiálům, sdílení zkušeností z praxe. 

Didaktické pomůcky

Co všechno je potřeba ve školní lavici? Vše můžete najít v našem e-shopu. Nabízíme celou řadu pracovních sešitů, logopedických pomůcek, didaktických deskových her, pexes, přehledových tabulek učiva, školních pomůcek pro předškoláky, pomůcky pro žáky s PAS a mnoho dalšího. Nabízíme také výtvarné a školní pomůcky.

PPL centrum pomoci

Logopedické poradenství a následnou péči zajišťujeme v prostorách našeho  Pedagogicko – psychologicko – logopedického centra pomoci V lavici s. r. o. v Praze. Speciální pedagog – logoped – psycholog – psychoterapeut pracuje s dětskými klienty a jejich rodiči a v rámci intervence a další pomoci.

DVPP

Kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme po celé ČR. Díky našim kurzům účastníci získají důležité a podstatné informace pro svou práci ve školství. V rámci kvalifikačních kurzů si mohou rozšířit svou odbornost. Kurzy jsou akreditované MŠMT.

Doučování

Opakování je matkou moudrosti, proto nabízíme doučování, přípravu na přijímací zkoušky i každodenní školní přípravu, kterou zajišťujeme u zákazníků doma, v místě sídla i online formou. Individuální přístup je samozřejmostí, stejně tak přizpůsobení se aktuálním požadavkům klienta. 

Logopedie

Myslíme i na nejmenší, kteří začínají s řečí. Procvičování slovní zásoby, sluchové a zrakové percepce, postřehu, logiky nebo fantazie, a to vše hravou formou pomocí naší logopedické aplikace Logopedie V lavici. Procvičování v mateřské škole v kolektivu i individuálně při domácí logopedické intervenci. 

Přijímačky

Online aplikace je pro každého žáka, který se připravuje na přijímací zkoušky. Stovky úloh z matematiky a českého jazyka, které jsou strukturované podle CERMATu. Aplikace je snadno ovladatelná, lze ji využívat v chytrém telefonu, tabletu, počítači i na interaktivní tabuli. Připravovat se na přijímačky je možné odkudkoliv.

SPU

Online webová aplikace pro žáky se specifickými poruchami učení, která pomáhá v rozvoji kognitivních funkcí. Rozvoj sluchového a zrakového vnímání, práce s chybou, osvojování gramatických pravidel, matematických operací a mnoho dalšího získá uživatel pomocí stovek cvičení, která jsou rozdělená do různých úrovní. 

Je to o lidech

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými a erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. I při vzdělávání se z pohodlí domova máte možnost přímého kontaktu s lektorem.

 • Mgr.
  Jana Jedličková

  Pedagog, speciální pedagog, lektor odborných a kreativních kurzů v rámci DVPP.

  Vystudovala jsem speciální…

  Mgr.
  Martina Kneslová

  Speciální pedagog, pedagog, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské…

  Mgr.
  Lenka Fialová Bauerová

  Speciální pedagog, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a…

 • Mgr.
  Petra Vorlíčková

  Dětská psycholožka, lektorka

  Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze, dále absolvovala pětiletý…

  Bc.
  Šárka Smitková

  Speciální pedagog, lektor dalšího vzdělávání

  Vystudovala speciální pedagogiku a nyní dokončuje magisterský program…

  Mgr.
  Tereza Zelinová

  Pedagog, lektor

  Vystudovala magisterský program učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po ukončení studií odešla do praxe, kde…

 • Mgr.
  Veronika Tlapáková

  Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

  Má za…

  Mgr. et Mgr.
  Jakub Švec

  Lektor, pedagog

  Vzdělávání se věnuje od roku 1993. Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se…


  Jitka Šatavová

  Sociální pracovnice a ředitelka zařízení FOD Klokánek.

  Vystudovala sociálně pedagogickou a teologickou školu Jabok, v současně studuje vysokou školu, sociální obor. Má za sebou výcvik v…

 • Mgr. Bc.
  Eliška Wellech

  Advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

  Mgr.
  Zdeňka Wajdová

  Speciální pedagog – logoped

  Vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii, surdopedii, poruchy učení a chování a dále učitelství 1. stupně základní školy. Učila na základní škole, pracovala…

  Bc.
  Radka Kostková

  Pedagog, lektor 


 • Veronika Kmochová

  Lektorka a cvičitelka jógy.

   Její první učitelka, původem z Mongolska jí naučila, že jóga je zábava a má se prostě žít. Tuto vizi svým klientům předává již od roku 2009. Kromě několikaleté privátní výuky…

  Mgr. et Mgr.
  Barbora Habartová

Naši partneři

Organizace, ve kterých jsme vzdělávali pracovníky