Poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství

 Poradenství a konzultace

 600 – 800,-

 Psychoterapie (60 minut)

 1800,-

 Psychologické vyšetření (komplexní) /vyšetření intelektu, konzultace, zpráva z vyšetření/ 2,5 hodiny

 1650,-

 Vyšetření školní zralosti (zjištění úrovně školní zralosti, zpráva z vyšetření)

 750,-

 

Speciálně pedagogické vyšetření

 Speciálně – pedagogické vyšetření

 850,-

 Vyšetření specifické poruchy učení (komplexní) /konzultace, vyšetření rizik školní neúspěšnosti, vyšetření SPU, zpráva z vyšetření/ 2 hodiny

 850,-

 Terapie, reedukace specifických poruch učení

 400,-

 Konzultace

 600,-

 

Logopedické poradenství

 Vstupní logopedické vyšetření (komplexní) /konzultace, depistáž, zpráva z vyšetření/ 60 minut

 800,-

 Depistáž v mateřské škole (15–20 minut)

 200–250,-

 Logopedická náprava/ terapie

 400,-

 Materiály logo

 150,-

 Konzultace

 600,-

 

Ostatní – poradenství

 Online poradenství – 1 dotaz

 49,-

 Zpráva z vyšetření

 200,-

 Programy pro děti (KUPOZ)

 350,-

 Práce se žákem s OMJ

 400,-

 Materiály (logopedie, SPU apod.)

 150,-

 

 

Práce se žákem s OMJ

 Práce se žákem s OMJ – 1 lekce

 400,-

 Kurz pro žáky s OMJ – 14 lekcí

 4200,-

 Poradenství

 600,-

 Vyšetření jazykové úrovně (komplexní vyšetření, zpráva z vyšetření) 1,5 hodiny

 850,-

 Příprava na státní zkoušku z ČJ úrovně B1

 

 

Školní výlety

 Dle aktuální nabídky

Doučování

 Doučování a školní příprava

 350 - 400,- Kč

(dojíždění + 50,-)

 1 hodina
 Jazykový kurz – anglický jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk.  500,- Kč  1 lekce
 Práce se žákem s OMJ  400,- Kč  1 lekce
 Kurz pro žáky s OMJ  4200,- Kč  14 lekcí
 Příprava na víceleté gymnázium (individuálně)  400,- Kč  1 lekce
 Kurz příprava na víceleté gymnázium (skupinově)

 300 - 320,- Kč

 1 lekce

 Příprava na státní zkoušku z ČJ úrovně B1  3000,- Kč  7 lekcí

 

Ceník platný od 15. 12. 2019