Jak zvládnout vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole?

Mgr. Sylva Vojtíšková
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/mockup">Mockup psd created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>

Víte, jak pracovat s dítětem s lehkým mentálním postižením? Jak mentální postižení rozdělujeme?

 

Zeptali jsme se na to speciální pedagožky Mgr. Jany Jedličkové, která povede webinář Vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole.

       1) Jaká je definice lehkého mentálního postižení?

Mentální postižení je trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku, postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti – duševní, tělesné i sociální, projevuje se především snížením poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností které oslabují adaptační schopnosti jedince.

Mentální postižení dělíme na lehké MP, středně těžké MR, těžké MR a hluboké MR.  

2) Mohou být tyto děti vzdělávány v běžné základní škole a jak se musí upravit obsah vzdělávání?

Děti s lehkým mentálním postižením jsou vzdělávány v běžné základní škole na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání probíhá v rámci podpůrných opatření - výstupy jsou sníženy na minimální výstupy, mají vypracovaný IVP (individuální vzdělávací plán) a personální podporu - asistent pedagoga, případně speciální pedagog či druhý vyučující.

 

3) Kdo mi jako učiteli ve škole může pomoci?

Ve škole poradenskou či konzultační pomoc vyučujícím dává pracovník Školního poradenského pracoviště - výchovný poradce, preventista, popřípadě speciální pedagog (pokud škola má), pokud pomoc je nedostačující obrací se pedagog na pracovníka Školského poradenského zařízení - Pedag. psychol. poradna, Spec. pedagogické centrum.

 

4) Co může třídnímu kolektivu dát integrace takového žáka?

Třídní kolektiv se seznámí s problematikou mentálního postižení, může být nápomocen při vzdělávání žáka s LMP.

 

Během webináře se budeme věnovat těmto tématům:

·        Mentální postižení – charakteristika, stupně a doba vzniku

·        Mentální postižení a další přidružené vady, autismus

·        Organizace výuky – průběh, podmínky pro vzdělávání žáka s mentálním postižením v běžné základní škole a úprava prostředí

·        Didaktické metody a zásady a formy práce

·        Úprava obsahu vzdělávání – tvorba IVP, minimální výstupy

·        Personální podpora

 

·        Pomůcky pro žáky s mentálním postižením

 

Komentáře

Vložit komentář

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník