Doučování

V rámci služeb doučování nabízíme:

 • Doučování a přípravu do školy formou individuální, skupinové i online
 • Možnost doučování v prostorách našeho centra nebo individuálně u Vás v pohodlí domova
 • Pomoc s přípravou do školy, vysvětlením probíraného učiva
 • Jazykové kurzy
 • Příprava na přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia
 • Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
 • Reedukace specifických poruch učení, logopedická terapie, psychologická terapie
 • Doučování vedou zkušení a ověření pedagogové
 • Efektivní učení pomocí multimediálně – vzdělávacího prostředí

Online doučování Doučování v pohodlí Vašeho domova Doučování v našich učebnách v Praze
Příprava na přijímací zkoušky, na víceletá gymnázia a střední školy
 • Individuální i skupinová výuka – příprava na víceletá gymnázia a střední školy. Přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka i všeobecný přehled. Dovysvětlení probíraného učiva, procvičení učební látky a testování.
 • Materiály k výuce od lektora, online poradenství.
Doučování – příprava na vyučování
 • Individuální i skupinová výuka
 • Online výuka i výuka z pohodlí Vašeho domova
 • Doučování potřebného učiva do školy pro žáky všech ročníků.
 • Upevňování učiva, příprava do školy, pomoc se zlepšením prospěchu ve škole.
Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
 • Individuální výuka českého jazyka zábavnou, hravou a efektivní formou. Ve 14 lekcích proberete s lektorem základy českého jazyka, základy české gramatiky, správnou českou výslovnost.
 • Základní kurz českého jazyka pro cizince i navazující lekce, podle úrovně mluvčího. Materiály od lektora kurzu, online poradenství zdarma.
 • Příprava na státní zkoušku z českého jazyka úrovně B1, která je povinností pro získání trvalého pobytu pro občany třetích zemí a je nutnou podmínkou pro udělení českého státního občanství.
Kontaktujte učitele

Chcete se stát lektorem?

Hledáme lektory a doučovatele, kteří by dlouhodobě spolupracovali se vzdělávací firmou – V lavici s. r. o.

Nabízíme:

 • Dlouhodobou spolupráci
 • Spolupráci na DPP
 • Odměnu 200–250,- na hodinu
 • Doučování žáků, domácí příprava, pomoc s doprovodem na kroužky apod.

Požadujeme:

 • Kvalitní spolupráci, zodpovědnost a dodržování termínů
 • Loajálnost vůči firmě V lavici, s. r. o.
 • Možnost dojíždět i k zákazníkům domů
 • Dlouhodobou spolupráci

Doučování probíhá buď na adrese společnosti (Praha 8) nebo u zákazníka doma.
Lokalita: Praha a okolí
V případě zájmu, prosím o poslání krátkého e-mailu s Vaší kvalifikací a časovými týdenními možnostmi na e-mail: asistentka@vlavici.cz.

21

Lektorů na doučování

36

probíhajících doučování v Praze

24

spokojených zákazníků

15

doučovaných předmětů