Akreditovaný kurz

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - PRAHA

Termíny kurzu: 

19. - 20. 9. 2020 - 9:00 - 18:00 

3. - 4. 10. 2020 - 9:00 - 18:00 

10. 10. 2020 - 9:00 - 18:00 

Závěrečný pohovor: 7. 11. 2020 

 Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

 

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 

Náplň práce logopedického asistenta:

  • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
  • prevence vzniku poruch řeči,
  • prevence vzniku čtenářských obtíží,
  • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
  • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
  • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí s prezenční účastí v 5 dnech: Jedná se vždy o (3 soboty a 2 neděle) + termín závěrečné zkoušky

Informace o DVPP

Lektor:

Mgr. et Mgr. Andrea Schmalzová - garant kurzu, Mgr. Šárka Smitková, Mgr. et Mgr. Barbora Habartová, PhDr. Martin Staněk

Datum:
19. 9. 2020 9:00 - 18:00

Pro registraci na tento kurz musíte být přihlášeni!
PŘIHLÁSIT SE

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník