Akreditovaný kurz

Specifické poruchy učení - prakticky

 Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou seznámeni s definicemi specifických poruch učení, problematiky pojmů a definic v oblasti SPU, ve druhé (praktické části budou praktické ukázky reedukačních hodin SPU). Důležitou součástí praktické části jsou metody a formy práce se žákem s poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie.

 

Image result for dyslexie

 

Cílem semináře je:

Poskytnout posluchačům ucelený vhled do problematiky specifických poruch učení a orientovat se v jednotlivých pojmech SPU, znát charakteristiku a symptomatiku jednotlivých SPU a seznámit se s možností, jak pracovat s žákem s diagnostikovanou poruchou učení na základní škole.  Účastníci se seznámí se s oblastmi, které zasahují do nesprávného vývoje CNS, naučí se, jak správně sestavit IVP pro dítě s SPU. V praktické části si účastnící vyzkouší metody a formy pro práci s dítětem s SPU. Lektorka účastníkům představí pomůcky, které lze při práci s dětmi se specifickými poruchami využívat a představí několik konkrétních pomůcek, které si lze pro děti s SPU vyrobit.

Informace o DVPP

Lektor:

Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog

Cena : 1080 Kč
Popis:

Současná situace neumožňuje možnost prezenčního setkání, proto nabízíme náš kurz online formou v podobě webináře.   

V den konání kurzu Vám na e-mail pošleme odkaz na online webinář, kam se přihlásíte. Budete potřebovat pouze připojení k internetu. Náš kurz je možné sledovat z telefonu nebo počítače.

Vhodné pro:

-          Učitele základní školy 1. a 2. stupně

-          Asistenty pedagoga

-          Učitele mateřských škol

-          Vychovatele školní družiny

-          Speciální pedagogy

-          Učitele SOŠ a SOU 

Informace k akreditovanému semináři: 

Akreditovaný seminář MŠMT je realizovaná v rámci DVPP

·       Vzdělávací seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin

·       Erudovaný lektor s dlouholetou praxí v přednášené problematice

·       Materiály ze semináře ve svém účtu

·       Možnost sdílet své pedagogické zkušenosti  

Akreditace MŠMT: MSMT- 39350/2020-18-1047

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování, které si může stáhnout ve svém profilu – můj účet/moje DVPP.

 

Datum:
19. 4. 2021 14:00 - 20:00

Pro registraci na tento kurz musíte být přihlášeni!
PŘIHLÁSIT SE

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník