Kurzy pro pedagogy

Od 28. 1. 2020 jsme akreditované pracoviště MŠMT  - MSMT- 4484/2020-1 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vzděláváme pedagogické pracovníky v celé České republice
 • Realizujeme vzdělávací kurzy pro sborovny v rámci DVPP.
 • Vzdělávací akreditované kurzy v rozsahu 6 hodin, 8 hodin, 16 hodin, 66 hodin
 • Programy lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z FKSP.

Po absolvování získá každý účastník:

 • Materiály z výuky
 • Osvědčení o absolvování

Zveřejněné dokumenty k akreditovaným kurzům

Rozhodnutí o udělení akreditace organizace V lavici s. r. o.
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2020
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 21. 4. 2020 
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2021
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 24. 3. 2021

Obchodní a storno podmínky: 

Platební s storno podmínky

Informace k objednání, platbám a storno podmínky:

 • Účastník se objednáním zavazuje k využití služeb /absolvování vzdělávacího kurzu/.
 • V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno podmínek.
 • Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést u objednávky.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208. 

Nejnovější kurzy

Práce s pravidly ve třídě - webinář

30. srpna
14:00 - 20:00

Účastníci si díky kurzu ujasní, jak pracovat s pravidly ve třídě (proč je vlastně vůbec zavádět, jaký je jejich smysl, jak a kdy je stanovit, jak pracovat s jejich (ne)dodržováním). Kurz je prakticky orientován, cílem je, aby účastníci získali jistotu, jak s pravidly pracovat a aby si odnesli konkrétní inspirace do své praxe.

Cílem semináře je:

Ujasnit si smysl práce s pravidly. Uvědomit si, jak funguje skupina, když pravidla má a nemá vědomě zformulována. Porozumět tomu, že existují oficiálně stanovaná a „nepsaná“ pravidla a jak to ovlivňuje práci se skupinou. Ujasnit si, kdy a jak pravidla stanovovat a jak do toho vtáhnout žáky. Upevnit se v dovednostech reagovat na dodržování a porušování pravidel, získat konkrétní inspirace do své praxe.  

Jak udržet kázeň ve třídě | Zapojmevšechny.cz

Lektor: Mgr. Jiřina Juřičková

Cena: 980 Kč

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Plzeň

9. září
9:00 - 17:00

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Plzeň (místo bude upřesněno)

Termíny kurzu: 

9. 9. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line 

10. 9. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

1. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

8. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 31. 10. 2023, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

Lektor: Kolektiv lektorů

Cena: 7590 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Praha

16. září
9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

Lektor: Kolektiv lektorů

Cena: 4490 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Plzeň

16. září
9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

Lektor: Kolektiv lektorů

Cena: 4490 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Brno

16. září
9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

Lektor: Kolektiv lektorů

Cena: 4490 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Ostrava

16. září
9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

Lektor: Kolektiv lektorů

Cena: 4490 Kč

Právní minimum pro ředitele MŠ - webinář

21. září
14:00 - 20:00

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část, lektorka se bude věnovat tématu právního minima pro ředitele mateřských škol. Účastníci budou seznámeni u každé právní oblasti nejprve teoreticky s předpisy, právními instituty, a dokumentací a ve druhé, praktické části budou představena řešení konkrétních situací a problémů s ohledem na nejčastější chyby, které školy, potažmo jejich ředitelé v právní oblasti dělají.

 • Přehled základní legislativy týkající se mateřských škol včetně nejdůležitějších připravovaných novel zákonů a podzákonných předpisů
 • Školské právo – základní práva a povinnosti účastníků vzdělávání, specifika základního vzdělávání, zápisy do školy, povinná školní docházka, vzdělávání cizinců, základní pedagogická dokumentace.
 • Správní právo – správní řízení, vyřizování podnětů, stížností, oznámení, poskytování informací o činnosti školy.         
 •      Občanské/rodinné právo – vztahy se zákonnými zástupci, škola a rozvedení rodiče, vztahy s dodavateli, nájmy
 •      Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů – terminologie, legislativa, základní zásady, zabezpečení osobních údajů, bezpečnostní incidenty, povinnosti správce údajů, práva subjektu údajů           
 •      Pracovní právo – pracovní poměr a dohody mimo pracovní poměr (vznik, změna, zánik) včetně specifik týkajících se pedagogických pracovníků, pracovní smlouva (obsah), zkušební doba, výměra platu, náplň práce.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech

Cena: 980 Kč

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Brno

7. října
9:00 - 17:00

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Brno (místo bude upřesněno)

Termíny kurzu: 

7. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line 

8. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

21. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

29. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 20. 11. 2023, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

Lektor: Kolektiv lektorů

Cena: 7590 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Praha

21. října
9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

Lektor: Kolektiv lektorů

Cena: 4490 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Plzeň

21. října
9:00 - 17:00

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

Lektor: Kolektiv lektorů

Cena: 4490 Kč

1 127

Vzdělaných pedagogů

54

Akreditovaných kurzů

22

Lektorů