Kurzy pro pedagogy

Od 28. 1. 2020 jsme akreditované pracoviště MŠMT  - MSMT- 4484/2020-1 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vzděláváme pedagogické pracovníky v celé České republice
 • Realizujeme vzdělávací kurzy pro sborovny v rámci DVPP.
 • Vzdělávací akreditované kurzy v rozsahu 6 hodin, 8 hodin, 16 hodin, 66 hodin
 • Programy lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z FKSP.

Po absolvování získá každý účastník:

 • Materiály z výuky
 • Osvědčení o absolvování

Zveřejněné dokumenty k akreditovaným kurzům

Rozhodnutí o udělení akreditace organizace V lavici s. r. o.
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2020
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 21. 4. 2020 
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2021
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 24. 3. 2021

Obchodní a storno podmínky: 

Platební s storno podmínky

Informace k objednání, platbám a storno podmínky:

 • Účastník se objednáním zavazuje k využití služeb /absolvování vzdělávacího kurzu/.
 • V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno podmínek.
 • Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést u objednávky.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208. 

Nejnovější kurzy

Třídní klima a práce se vztahy ve třídě - webinář

23. dubna 14:00 - 20:00

Kurz je zaměřen na porozumění problematiky třídního klimatu. Účastníci kurzu by měli získat schopnost identifikovat jednotlivé činitele třídního klimatu a dokázat s nimi pracovat k prospěchu celého třídního kolektivu. V průběhu kurzu se seznámíme s problematikou třídy jako dynamické skupiny, třídní hierarchie a její důsledky na klima třídy. Podstatnou součástí kurzu je také poukázání na vznik kritických momentů ve třídě a jejich předcházení. Účastníci si v druhé polovině kurzu některé z technik vyzkouší sami na sobě, aby je následně mohli přenést do vlastní praxe.  

LEKTOR: Mgr. Jiřina Juřičková
CENA: 980 Kč

Rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - webinář

2. května 14:00 - 20:00

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou seznámeni s definicemi pohybových schopností a dovedností, psychomotorickým vývojem a jeho zvláštnostmi, ve druhé – praktické části budou praktické ukázky jednotlivých možností rozvoje jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky a dalších motorických aktivit. Během online semináře můžou účastníci sdílet své pedagogické zkušenosti. Lektorka představí i celou řadu aktivit, které lze využít u dětí předškolního a mladšího školního věku.

 

Cílem kurzu je:

Poskytnout posluchačům ucelený vhled do problematiky hrubé a jemné motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku a orientovat se v základních pojmech oblasti v psychomotorického vývoje, naučit se jednotlivé fáze grafomotoriky.

Na praktických ukázkách budou představeny konkrétní metody, jak netradičním způsobem rozvíjet u dětí jemnou a hrubou motoriku. Účastníci si vyzkouší prvky psychomotoriky, senzorické integrace, relaxační techniky, budou schopni rozvíjet motoriku u dětí předškolního a mladšího školního věku. Lektorka se bude věnovat tipům, námětům a ukázkám, jak rozvíjet jemnou motoriku u dětí předškolního a mladšího školního věku.

LEKTOR: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá
CENA: 980 Kč

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Ostrava

4. května 9:00 - 17:00

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942

Termíny kurzu: 

4. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line 

5. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

25. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

9. 6. 2024 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 24. 6. 2024, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 7590 Kč

ADHD - práce s dítětem s poruchou chování - webinář

16. května 14:00 - 20:00

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část, lektorka se bude věnovat tématu ADHD, práce s dítětem s poruchou chování ve školním prostředí. Účastníci budou seznámeni s definicemi pojmu, se symptomy a etiologií problému, ve druhé (praktické části budou nabídnuta řešení konkrétních situací při práci se žákem s ADHD ve škole a v domácím prostředí.) Účastníci získají vhled do problematiky i konkrétní možnosti řešení vzdělávání žáků s ADHD v mateřské i základní škole.

Cíl semináře:

Poskytnout posluchačům ucelený vhled do problematiky poruch pozornosti, orientovat se v základních pojmech a naučit se, jak správně zacházet s dětmi s ADHD, ADD. Během semináře se účastníci společně s lektorkou zaměří na poruchy pozornosti u dětí a mladistvých. V teoretické části získají účastníci základní znalost v problematice žáků s ADHD, praktická část pomůže účastníkům semináře získají poznatky z praktických kazuistik, které lze využít v rámci využít v rámci vzdělávání žáků se poruchami pozornosti.

LEKTOR: Mgr. Bc. Martina Kneslová
CENA: 980 Kč

Jak na formativní hodnocení - webinář

23. května 14:00-20:00

Hlavním cílem tohoto kurzu je získat jistotu v tom, co je a není formativní hodnocení. Porozumět tomu, že „formativní hodnocení“ se netýká zdaleka jen hodnocení, prozkoumat, na jakých filozofických východiscích a praktických postupech formativní hodnocení stojí. Účastníci si odnesou konkrétní inspirace do své pedagogické praxe, jak používat postupy formativního hodnocení (např. portfolia, určité typy skupinové práce, autoevaluaci, sebereflexi apod.).

Každý účastník získá možnost vzdělávat se z domova, osvědčení, záznam ve svém účtu a materiály využitelné v praxi.

Odborný článek: Sumativní a formativní hodnocení

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Klára Střížová
CENA: 980 Kč

Řečí čísel

Naše výsledky

3 254
Vzdělaných pedagogů
96
Akreditovaných kurzů
22
Lektorů