Kurzy pro sociální pracovníky

Od 26. 5. 2022 jsme akreditované pracoviště MPSV k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 108/2006 o sociálních službách. V rámci akreditace realizujeme podle zákona kurzy pro pracovníky v sociálních službách, neboť zákon ukládá, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.

 

Vzděláváme sociální pracovníky v celé České republice

Kurzy realizujeme i pro celé týmy /domovy seniory, NNO apod./

Kurzy realizujeme prezenční i distanční formou

Po absolvování získá každý účastník:

  • Materiály z výuky
  • Osvědčení o absolvování
  • Zveřejněné dokumenty k akreditovaným kurzům

 

Rozhodnutí o udělení akreditace 1

Rozhodnutí o udělení akreditace 2

Rozhodnutí o udělení akreditace 3

Rozhodnutí o udělení akreditace 4

Rozhodnutí o udělení akreditace 5

Rozhodnutí o udělení akreditace 6

Rozhodnutí o udělení akreditace 7

Rozhodnutí o udělení akreditace 8

Rozhodnutí o udělení akreditace 9

Rozhodnutí o udělení akreditace 10

Rozhodnutí o udělení akreditace 11

Rozhodnutí o udělení akreditace 12

Rozhodnutí o udělení akreditace 13

Rozhodnutí o udělení akreditace 14

Rozhodnutí o udělení akreditace 15

Rozhodnutí o udělení akreditace 16

Rozhodnutí o udělení akreditace 17

Obchodní a storno podmínky

 

Informace k objednání, platbám a storno podmínky:

  • Účastník se objednáním zavazuje k využití služeb /absolvování vzdělávacího kurzu/.
  • V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno podmínek.
  • Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést u objednávky.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208.

Nejnovější kurzy

Volnočasové aktivity pro lidi v seniorském věku - on-line formou

14. června
9:00 - 15:00

Kurz má za cíl rozšiřovat znalosti z pedagogiky volného času pro lidi v seniorském věku. Účastník se seznámí s typy aktivizačních cvičení pro seniory, tvorbou projektových dnů pro seniory a se základy terapeutických cvičení pro seniory.  Nebude chybět ani úvod do gerontopedagogiky a sociální gerontologie a specifika vzdělávání osob v seniorském věku. 

Lektor: Bc. Ondřej Syrový

Cena: 980 Kč

1 127

Vzdělaných pedagogů

54

Akreditovaných kurzů

22

Lektorů