Kurzy pro sociální pracovníky

Od 26. 5. 2022 jsme akreditované pracoviště MPSV k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 108/2006 o sociálních službách. V rámci akreditace realizujeme podle zákona kurzy pro pracovníky v sociálních službách, neboť zákon ukládá, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.

 

Vzděláváme sociální pracovníky v celé České republice

Kurzy realizujeme i pro celé týmy /domovy seniory, NNO apod./

Kurzy realizujeme prezenční i distanční formou

Po absolvování získá každý účastník:

  • Materiály z výuky
  • Osvědčení o absolvování
  • Zveřejněné dokumenty k akreditovaným kurzům

 

Rozhodnutí o udělení akreditace 1

Rozhodnutí o udělení akreditace 2

Rozhodnutí o udělení akreditace 3

Rozhodnutí o udělení akreditace 4

Rozhodnutí o udělení akreditace 5

Rozhodnutí o udělení akreditace 6

Rozhodnutí o udělení akreditace 7

Rozhodnutí o udělení akreditace 8

Rozhodnutí o udělení akreditace 9

Obchodní a storno podmínky

 

Informace k objednání, platbám a storno podmínky:

  • Účastník se objednáním zavazuje k využití služeb /absolvování vzdělávacího kurzu/.
  • V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno podmínek.
  • Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést u objednávky.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208.

Nejnovější kurzy

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - ONLINE

15. srpna
8:30 - 17:00

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Celkový rozsah kurzu 154 hodin (104 hodin výuky, 50 hodin praxe)

VÝUKA PROBÍHÁ DISTANČNÍ FORMOU – ONLINE TEORETICKÁ ČÁST, PREZENČNĚ PRAXE.

TERMÍN KURZU:

15. 8.  – 26. 8. 2022 (celkem 10 pracovních, výukových dní)

Kurz probíhá od 9:00 – 17:00

Obsah rekvalifikačního kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon.

Vzdělávací cyklus se skládá ze 16 výukových modulů, závěrečná zkouška se skládá z didaktického testu.

Obsah kurzu:

·       Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie

·       Standardy sociálních služeb

·       Základy komunikace

·       Základy ochrany zdraví

·       Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách

·       Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

·       Sociálně-právní minimum

·       Metody sociální práce

·       Základy péče o domácnost

·       Základy péče o nemocné, základy hygieny

·       Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času

·       Prevence týrání, zneužívání osob, kterým jsou poskytovány služby

·       Krizová intervence

·       Úvod do problematiky zdravotního postižení

·       Restriktivní opatření

·       Základy první pomoci

Lektor: Tým lektorů

Cena: 5999 Kč

1 127

Vzdělaných pedagogů

54

Akreditovaných kurzů

22

Lektorů