Mgr. et Bc. Jana Mironova Tabachová

Logopedka ve zdravotnictví, speciální pedagožka, laktační poradkyně, neurovývojová stimulantka, JIAS terapeutka, terapeutka bilaterální integrace a lektorka. Vystudovala jednooborovou logopedii a speciální pedagogiku předškolního věku. V současné době dokončuje doktorské studium v oboru speciální pedagogiky. Pracuje jako logopedka v ambulanci klinické logopedie a asistentka na ÚSS PdF UP, kde se podílí na vzdělávání pedagogů, speciálních pedagogů a logopedů. Podílí se na výzkumných projektech v oblasti diagnostiky, terapie a vzdělávání jedinců s narušenou komunikační schopností.

Profesně se zabývá logopedickou intervencí u převážně dětské klientely, implementací rozličných terapeutických přístupů do logopedické terapie a komplexním individuálním přístupem ke klientovi. Ve volném čase se věnuje hudbě v pasivní i aktivní formě, čtení knih, turistice a dobrovolnictví.