Mgr. Hana Bergerová

Školní psycholog, lektor, matka dvou malých dětí

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení bakalářského studia pobývala rok v Anglii, kde pracovala a učila se angličtinu. Po návratu do České republiky absolvovala navazující dvouleté magisterské studium psychologie. Během studia pracovala jako lektorka primární prevence na základních školách. 

Po ukončení studia se vrátila do svého rodného města. Tam pracovala dva roky jako školní psycholog, půl úvazkem na základní a půl úvazkem na střední škole. V rámci základní školy také navštěvovala mateřskou školu, kde vedla program pro rozvoj fonematického uvědomování u předškolních dětí a prováděla screening školní zralosti. Profesně ji nejvíce naplňuje práce právě s dětmi předškolního a také mladšího školního věku.  

Kvalifikaci si v průběhu let doplňuje nejrůznějšími vzdělávacími kurzy a školením. Mimo jiné absolvovala Dvouletý artefiletický a arteterapeutický kurz vedený Bc. Miroslavem Huptychem, Základní i pokračovací kurz krizové intervence tváří v tvář v obecně prospěšné organizaci Remedium a Motivační rozhovory pod vedením PhDr. Jana Soukupa, Ph. D. Z kratších školení se jednalo na příklad o Test stromu, Kurz dětské kresby, Interkulturní komunikaci apod. 

Momentálně je na rodičovské dovolené. Pracovně se realizuje lektorováním webinářů ve vzdělávací agentuře www.vlavici.cz. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinnou a přáteli, nepohrdne ale ani dobrou knihou či filmem.