Mgr. Radka Hájková

Radka je fyzioterapeutka, psycholožka, behaviorální analytička a koučka. Díky programu pod MU mohla vystudovat Aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute of Technology. Díky supervizorkám Ditě Chapman a Lauře Ferguson pak mohla v roce 2021 složit mezinárodní zkoušky a získat tak titul BCBA. Nyní je odborným asistentem na katedře Psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UP v Olomouci, kde zároveň dodělává doktorské studium. 

Ve své praxi se několik let věnovala práci na krizové lince, dělala pro konzultanta pro Ranou péči JAN, byla součástí Neurologicko kognitivně behaviorálního centra a jako OSVČ se vedla intenzivní domácí programy pro dětí s PAS. Je absolventkou desítek kurzů a stáží zaměřených na aplikovanou behaviorální analýzu, senzorickou integraci, koučování, neurovývojovou stimulaci,krizovou intervenci aj. V rámci psychoterapeutických výcviků absolvovala cyklus A v Rodinné a systemické terapii a nyní je frekventatkou ve výcviku v KBT terapii.

V současné době vyučuje psychologii na pedagogické fakultě, píše disertaci věnující se tématu pozitivní podpory chování, podílí se na projektech Masarykovy Univerzity, Olomouckého kraje, Národního pedagogického institutu aj. V neposlední řadě je hrdou mámou malého Alexe, kterému věnuje všechen svůj volný čas.

Jejím cílem je zlepšit život všem dětem ve školách, zefektivnit práci pedagogů a asistentů pedagoga a pomoci klientům v jejich růstu a seberozvoji.