Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Lektor, pedagog

Vzdělávání se věnuje od roku 1993. Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii se zaměřením na učitelství a jednooborovou pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a osobnostní a sociální rozvoj.

Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku – dříve na katedře pedagogiky, nyní na katedře andragogiky a personálního řízení), na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele) a spolupracuje s ČVUT (výběrové kurzy mezilidských dovedností pro doktorandy). Pracoval ve vzdělávací a poradenské firmě Interquality (11 let) na pozici lektora (od roku 1993 odškolil více než 12.000 hodin), kde měl na starosti vzdělávání manažerů (od mistrů, přes střední management a týmy obchodníků až po top management).