Lektor

Mgr. Jitka Lojíková

lektorka, trenérka paměti

 Certifikovaná trenérka paměti III. stupně - nejvyšší dosažené vzdělání v oboru. Členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging s více než desetiletou praxí. Zaměřuje se na trénování kognitivních funkcí dětí, dospělých a seniorů, jak zdravé populace, tak i osob s neurodegenerativním onemocněním. Vystudovala zdravotně sociální fakultu obor Rehabilitační a psychosociální péči o postižené děti, dospělé a seniory -> z hlediska systému koordinované reabilitace v souladu s evropskými trendy, z bio-psycho-socio-spirituálního pohledu. Věnuje se předškolnímu vzdělávání a orientuje se v oborech zaměřených na zdravotnictví, sociálně právní oblast, speciální a sociální pedagogiku, teorie a metody sociální práce, právo sociálního zabezpečení, sociální politiku, sociálně patologické jevy a krizovou intervenci. V současné době si rozšiřuje své znalosti studiem pedagogické fakulty v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti studia pedagogických věd.

 

 

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník