Mgr. Lenka Fialová Bauerová

Speciální pedagog, pedagog na 1. stupni, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila jako výchovný poradce školy a také jako metodik primární prevence na základní škole. Momentálně pracuje ve speciálně pedagogickém centru v Karlových Varech.

Ve svém profesním zaměření se specializuje na sociální výchovu, na žáky s poruchami autistického spektra a na jedince s kombinovaným postižením. Zabývá se ergoterapií.