Mgr. et Mgr. Šárka Smitková

Speciální pedagog, logoped, lektor, pracovník ŠPZ 

Vystudovala speciální pedagogiku se závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie a následně si doplnila vzdělání v oboru andragogika. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let pracovala jako učitelka mateřské školy. Nyní pracuje ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči jako speciální pedagog – logoped, v mateřské škole jako speciální pedagog, vede kroužek logopedické prevence a soukromé lekce logopedie pro děti. Lektorování se věnuje více než 6 let, zaměřuje se na logopedická a speciálně pedagogická témata. Také spolupracuje na výrobě a tvorbě odborných materiálů pro pedagogy a tvoří logopedické pomůcky.