Webináře | Archiv

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Archiv webinářů

Učíme žáky zvládat stres - praktické náměty

1. prosince
19:00 - 20:10

Na tomto webináři si připomeneme co je stres, jak vzniká a jaký má smysl v našich životech. Porozumíme tomu, co se v nás během stresu děje a jak tomu čelit, jak s tím pracovat. Zmapujeme nejčastější stresory a projevu stresu. Ukážeme si, jak činit změny na straně zátěže (okolí, které nás stresuje) a jak činit změny na straně osobnosti (sám/a sebe). Seminář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

Základy první pomoci pro pedagogy - prakticky

30. listopadu
20:00 - 21:10

Rozhodnutí pomoci je jen prvním krokem k úspěšné záchraně lidského zdraví a především dítěte. Stejně důležité je vědět, jak první pomoc poskytnout. K tomu je potřeba správně vyhodnotit situaci a umět reagovat. Základy první pomoci, strohé zásady a rychlé návody jsou základem úspěšnosti nás všech. Máte možnost využít v průběhu webináře online chat s lektorkou a sdílet tak i své vlastní zkušenosti.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Bc. et Bc. Lucie Seifertová, DiS.

Cena: 365 Kč

ADHD - praktické rady nejen do výuky

30. listopadu
20:00 - 21:10

Prakticky? Skutečně a pouze jenom prakticky! Možná už máte dost veškeré teorie, kterou jste slyšeli snad 100krát. Tento webinář bude zaměřen jen a jen na praxi. Na začátku Vás čekají tipy pro rodiče i učitele (jakým způsobem se vztahovat k dítěti s ADHD). Dále si řekneme, jak si získat jeho pozornost, seznámím Vás s metodami, které jsou vhodné do škol. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

 

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

Cena: 365 Kč

Tipy na netradiční pohybové aktivity v MŠ a ŠD

30. listopadu
20:00 - 21:10

Účastníci budou v úvodu webináře seznámí s vývojem hrubé motoriky u dětí v předškolním a mladším školním věku. Budou představeny netradiční pohybové aktivity jako je např. psychomotorika, cvičení dle V. Sheborne, hry s netradičním materiálem, relaxační cvičení a další. V rámci semináře máte možnost komunikovat s lektorkou prostřednictvím online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky i pro širokou veřejnost. 

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Nadaný žák ve třídě

29. listopadu
19:00 - 20:10

Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, tak i nadaný žák potřebuje od pedagoga určitou pozornost navíc, stejně jako ostatní žáci s SVP. Jaký je rozdíl mezi nadaným a šikovným a bystrým žákem? Lektorka sdělí, jak se nadaný žák projevuje a jakými způsoby může učitel při výuce podpořit jeho vývoj. Samozřejmostí je možnost sdílení pedagogických zkušeností a využití online chatu s lektorkou webináře.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Klára Ulmonová

Cena: 365 Kč

Dyslálie u dítěte na základní škole - prakticky

29. listopadu
20:00 - 21:10

V praktickém webináři uvedeme konkrétní náměty ke cvičení s dětmi s dyslálií ve školním věku. Jak a co cvičit preventivně v základní škole při českém jazyce, matematice, tělesné výchově či v kroužku logopedické prevence si řekneme v rámci 70 minut.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Zrak - jak procvičovat a rozvíjet u dětí v mateřské škole?

28. listopadu
19:00 - 20:10

Zrakem získáváme až 80 % informací ze svého okolí. Jedná se o jeden z nejdůležitějších orgánů potřebný pro rozvoj motoriky, kognitivních schopností, jazyka a řeči. Na webináři si představíme možnosti screeningu zrakových vad, jak souvisí zrakové vady a zrakové vnímání s vývojem řeči a jazyka a také s rizikem vzniku specifických poruch učení. Zmíníme si možnosti spolupráce s odborníky. Zaměříme se také na pleoptická cvičení a rozvoj složek zrakového vnímání jako je odlišení figury a pozadí, postřehování, zraková diferenciace apod. 

 

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

Hravé čtení na 1. stupni základní školy - praktické aktivity

24. listopadu
19:00 - 20:10

Proč je čtenářská gramotnost tak důležitá? Jak správně namotivovat nejen pedagogy, ale také žáky? Jak postupovat při rozvoji čtenářské gramotnosti?

Po dobu 60-70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Hravé čtení na prvním stupni seznámeni s tím, co je čtenářská gramotnost, jak je pro nás a naši dobu důležitá. Získají užitečné informace k udržení motivace k rozvoji čtenářské gramotnosti. Odnesou si postupy, metody a příklady, jak postupovat při rozvoji čtenářské gramotnosti. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

 

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová

Cena: 365 Kč

Asistent pedagoga v MŠ - aby spolupráce dobře fungovala

24. listopadu
20:00 - 21:10

Asistent pedagoga je nedílnou součástí vzdělávacího procesu a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale co když spolupráce není funkční? Lektorka nabídne náměty a tipy pro pedagogické pracovníky, jak správně nastavit spolupráci mezi asistentem pedagoga a pedagogem, aby to dobře fungovalo. V rámci webináře můžou účastníci využít online chat s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Bc. Martina Kneslová

Cena: 365 Kč

Prevence rizikového a problémového chování pomocí terapeutických pohádek u dětí předškolního a mladšího školního věku

23. listopadu
19:00 - 20:10

Na webináři se seznámíte s výchovně-psychologickými pohádkami, což je jeden z druhů terapeutických pohádek. Výchovně-psychologická pohádka  rozvíjí u dětí empatii, sebevědomí,  pomáhá rozvíjet sociální a prosociální kompetence dětí, asertivní chování, učí děti oddělit dobro od zla, pokytuje dítěti návod, jak uniknout těžkým situacím. Na webináři si na příkladu konkrétních výchovně-psychologických pohádek ukážeme, jak s takovou pohádkou pracovat. Ukážeme si příklady pohádek, které můžeme použít, když dítě lže, dopouští se drobných krádeží,  nechce se dělit s druhými, je agresivní, egoistické či samolibé.

 

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...