Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Všechny webináře

Lateralita u dětí

11. prosince 19:00 - 20:10

Pravá, levá nebo obě? Jak se lateralita vyvíjí? Jak pomoci dítěti vybrat si tu pravou ruku pro psaní a kreslení, když stále střídá? Je pro nás důležitá pouze lateralita ruky nebo i jiných orgánů? Jak přistupovat k levorukému dítěti? Na tyto a další otázky si odpovíme ve webináři, který propojí teorii s praxí. Řekneme si, proč je vyhraněná lateralita pro dítě důležitá, jak je to s vývojem laterality u děvčat a jak u chlapců. Dozvíte se, jak lateralitu můžete diagnostikovat a naučíme se několik praktických cvičení, které můžete následující den začít používat u dětí, které si neumí vybrat, zda má pracovat pravá nebo levá ruka.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Jana Mironová Tabachová
CENA: 365 Kč

Hry a aktivity pro posílení třídní sounáležitosti

11. prosince 19:00 - 20:10

V tomto webináři se zaměřím na vaše seznámení s hrami a technikami podporující poznání žáků v dané třídě, naladění se na třídu jako tým a posílení týmové spolupráce. Všechny tyto aktivity je možné využít v rámci třídnických hodin, adaptačních kurzů anebo ve chvíli, kdy vám vyjde čas pro společnou třídní práci. K uvedeným aktivitám se vždy zaměříme na jejich zacílení, potřeby pro jejich provedení, dále na úskalí, která by mohla přijít a jejich „vytěžení“ pro vás i pro danou třídu.

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.   

LEKTOR: Mgr. Veronika Tlapáková
CENA: 365 Kč

Žák se specifickou poruchou chování (SPCH, ADHD, ADD)

11. prosince 20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků s poruchou chování Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek a dalších podpůrných opatření, především personálního charakteru. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka.

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

 

Webinář je určen pro pedagogy ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

 

LEKTOR: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Úskalí práce asistenta pedagoga

12. prosince 19:00 - 20:10

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zaměříme se na problémové oblasti práce AP z pohledu vedení školy, pedagogů a samotných asistentů pedagoga.

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Jak ve třídě (a škole) budovat demokracii

12. prosince 19:00 - 20:10

Autor tohoto webináře pracuje více než tři roky na základní škole, která se účastní projektu, zaměřeného na zlepšení demokratického prostředí uvnitř školy (ale i směrem k rodičům a kolegyním i kolegům). Na tomto webináři si zkonkretizujeme, jak vypadá demokratická škola a hlavně, jak ve škole aplikovat demokratické principy. Vše si ukážeme na konkrétních příkladech.

Webinář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

 

Webinář je určen pro pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. et Mgr. Jakub Švec
CENA: 365 Kč

Třída plná pohody aneb aktivity ke „stmelení třídy“

12. prosince 20:00 - 21:10

Na webináři budou posluchači seznámeni s činnostmi, které napomáhají ke „stmelení třídy“, rozvoji prosociálních a sociálních kompetencí, empatie, schopnosti spolupráce či respektování ostatních a umění dohodnout se, umění kompromisu. Tyto činnosti jsou určeny pro děti od 3 do 10 let. Každá hra rovněž v sobě zahrnuje stručný návod na možnost zapojení rodičů do procesu výchovy jejich dětí.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.
CENA: 365 Kč

Nejčastější úrazy u dětí na základní škole

13. prosince 19:00 - 20:10

Tento webinář Vám ukáže, co dělat v nejběžnějších život ohrožujících situacích, které Vás jako pedagoga mohou potkat při své profesi v dětském kolektivu. Děti jsou největší rizikovou skupinou v populaci. A proto Vám nabízíme způsob řešení, jak nemít obavy při poskytování předlékařské první pomoci a tím Vám ulehčit v nastalé problémové situaci.

V průběhu webináře máte možnost online chat s lektorkou, tím pádem můžete sdílet vlastní zkušenosti či jakékoliv dotazy daného tématu.

Webinář je určen pro pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Bc. et Bc. Lucie Troníčková, DiS.
CENA: 365 Kč

Rozvoj předmatematických dovedností u dětí v MŠ

13. prosince 19:00 - 20:10

Vepředu, vzadu, nahoře, dole, vlevo a vpravo. To vše jsou pojmy, které musí dítě znát, než se naučí počítat.

 

Aby si dítě mohlo osvojit počítání a matematické vztahy, musí mít dobře rozvinuté předmatematické představy. K těmto základním představám patří zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, pohybové a také rozumové dovednosti. V tomto prakticky orientovaném webináři si společně ukážeme, jak můžeme rozvoj těchto dovedností zakomponovat do každodenních aktivit i řízených činností v MŠ. Seznámíme se s pomůckami a pracovními sešity, které jsou pro rozvoj předmatematických dovedností vhodné.

 

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Jana Mironová Tabachová
CENA: 365 Kč

ADHD - prakticky

13. prosince 20:00 - 21:10

Prakticky? Skutečně a pouze jenom prakticky! Možná už máte dost veškeré teorie, kterou jste slyšeli snad 100krát. Tento webinář bude zaměřen jen a jen na praxi. Na začátku Vás čekají tipy pro rodiče i učitele (jakým způsobem se vztahovat k dítěti s ADHD). Dále si řekneme, jak si získat jeho pozornost, seznámím Vás s metodami, které jsou vhodné do škol. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe.

Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti. 

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

LEKTOR: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog
CENA: 365 Kč

Logopedická inspirace hravě a zábavně

14. prosince 19:00 - 20:10

 V úvodu si připomeneme, které všechny oblasti, jsou důležité v rámci logopedické chvilky podporovat. Budou Vám představeny konkrétní ukázky, příklady a tipy na další aktivity s dětmi. Webinář Vám usnadní přípravy na logopedickou prevenci. Ke každé oblasti se při webináři dozvíte konkrétní cvičení zábavnou formou pro domácí cvičení či ve škole.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost.

LEKTOR: Mgr. Veronika Kádová
CENA: 365 Kč

Řečí čísel

Naše výsledky

22 254
Vzdělaných pedagogů
1526
Webinářů
29
Lektorů
714
Nových témat

Řečí zkušeností

Hodnocení účastníků

 • 12. října 2022
  Eva G.
  Cyklus cizinci - Specifika práce s dětmi cizinců v mateřské škole


  Co dělat, když dítě nechce vůbec komunikovat, straní se kolektivu, pedagogů, nezapojuje se do činností během dne? Jde to považovat ještě za součást jeho adaptace?

 • 25. ledna 2023
  Michaela M.
  Hortiterapie aneb zahradnické aktivity jako prostředek terapie pro dětí předškolního a mladšího školního věku


  Spousta zajímavých tipů na aktivity s dětmi během celého roku.

 • 25. dubna 2022
  Stanislav M.
  Puberta nastupuje – jak pracovat s teenagery


  Skvělé!!!!!!!!!!!

 • 16. srpna 2023
  Petra V.
  Specifické poruchy učení - praktický rádce


  Dobrý večer :-)

 • 6. března 2023
  Monika K.
  Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga na základní škole


  Přínosné,paní lektorka skvělá a dobře se poslouchá.

 • 6. října 2022
  Iva K.
  Přechod z mateřské do základní školy


  jsem velmi spokojená s prezentací, děkuji

 • 31. května 2022
  Jiřina H.
  Kdy může zasáhnout "sociálka"?


  Ano

 • 15. března 2022
  Michaela D.
  Komunikace s rodiči – aneb jak nalézt cestu ke spolupráci


  Byl to velmi podařený webinář, který naplnil mé očekávání. Oceňuji především praktické poznatky a náměty.

 • 9. listopadu 2022
  Jana H.
  Práce se žáky s psychickými problémy


  dobrý večer všem

 • 19. ledna 2022
  Kateřina T.
  Dechová cvičení v běžné třídě MŠ


  krásné nápady do praxe

 • 13. března 2023
  Romana ?.
  Edukace žáka s lehkým mentálním postižením na základní škole


  Dobrý večer

 • 5. října 2021
  Veronika P.
  Metody a náměty pro čtení s porozuměním


  Spousty zajímavých námětů do výuky!