Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Všechny webináře

Žák s nadáním a mimořádným nadáním na ZŠ

29. května 20:00 - 21:10

Za nadaného žáka považujeme takového žáka, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Kdo diagnostikuje nadání a jakým způsobem s žáky pracujeme, bude předmětem našeho webináře, který je určen pedagogům ZŠ, asistentům pedagoga ZŠ, vedoucím pracovníkům a rodičům.

V rámci webináře bude lektor odpovídat na Vaše dotazy přes online chat a zároveň můžete sdílet své zkušenosti.

LEKTOR: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Grafomotorika hravě a prakticky

29. května 19:00 - 20:10

Jak připravit ruku na kreslení a psaní? Jak dítěti pomoci, aby mělo s grafomotorických činností radost?   Před samotným úchopem tužky nebo pastelky je potřeba si uvědomit, že grafomotorika je neoddělitelnou součástí hrubé a jemné motoriky. Rovnováha, povědomí o vlastním těle i pohyby jednotlivými svalovými skupinami jsou pro děti předškolního i školního věku často tvrdým oříškem, který potřebují pomoci rozlousknout. Na tomto praktickém webináři se dozvíte, jak dětem pomoci, aby hravě a s lehkostí ovládaly své tělo a s chutí malovaly a připravovaly se na psaní. Ukážeme si hravé aktivity, pomůcky a pracovní listy, které jsou pro rozvoj grafomotoriky u dětí vhodné. 

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu. 

LEKTOR: Mgr. Jana Mironová Tabachová
CENA: 365 Kč

Akutní stavy u dětí a následná první pomoc

29. května 20:00 - 21:10

Tento webinář je zaměřený na nejčastější akutní stavy u dětí, které mohou nastat ve školním zařízení a je důležité jako pedagogický pracovník na ně umět řádně reagovat a poskytnout první pomoc. Ukážeme si, jak rozpoznat závažnost zdravotního stavu u dětí, jak reagovat, aby vše dopadlo dobře. V tomto webináři budou zahrnuté akutní stavy – epilepsie, alergické reakce, bolesti břicha, hypoglykémie aj.

V průběhu webináře máte možnost využít online chat s lektorkou, tím pádem můžete ihned reagovat na modelové situace, včetně jejich řešení, či zkušeností při dané modelové situaci.

 

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ a ZŠ, asistenty pedagoga); zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

LEKTOR: Mgr. Bc. Lucie Troníčková
CENA: 365 Kč

Deprese a úzkosti u dětí a jak s nimi pracovat?

30. května 19:00 - 20:10

Každé dítě s depresemi a úzkostí má své vlastní potřeby a ve školním prostředí vyžaduje citlivý a informovaný přístup. Na webináři projdeme kroky a doporučení, jak individualizovat přístup k těmto dětem a zajistit jim efektivní podporu.

V rámci webináře je možné využít online chat s lektorkou a sdílet své pedagogické zkušenosti.

Online webinář je určený pro pedagogické pracovníky i pro širokou veřejnost.

LEKTOR: Mgr. Silvie Houšťavová
CENA: 365 Kč

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga – prakticky

30. května 20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším zájemcům informace o práci asistentů pedagogů v kooperaci především s pedagogy, jak správně nastavit spolupráci, aby vzdělávací proces byl funkční. Také se budeme zabývat jednotlivými skupinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifikami při jejich vzdělávání.

 

LEKTOR: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog
CENA: 365 Kč

Ekologie jako důležitá součást vzdělávání

3. června 19:00 - 20:10

Ekologie je jedno z velmi opomíjených témat dnešní doby, i přesto, že je to záležitost velmi aktuální. Co vše mohou pedagogové a žáci dělat ve třídě jinak a zanechávat tak naši planetu čistější a krásnější? Jaká témata lze s žáky probírat, abychom v nich vzbudili alespoň základní ekologické cítění? To vše bude součástí praktického webináře, určený pro všechny pedagogy, které zajímá daná problematika. 

V rámci webináře bude lektor odpovídat na Vaše dotazy přes online chat a zároveň můžete sdílet své zkušenosti.

Webinář je určený pro pedagogy 1. a 2. stupně.

LEKTOR: Mgr. Bc. Klára Ulmonová
CENA: 365 Kč

Využití psychoterapie v praxi u dětí

3. června 19:00 - 20:10

Co to je psychoterapie? Kdy jít na psychoterapii? Jak funguje psychoterapie? Chcete znát odpovědi na tyto otázky? Pokusíme se Vám na ně v našem webináři odpovědět.

Psychoterapie nemusí být jen posledním řešením krizových situací, stejně jako neslouží jen těm, které trápí vážnější psychické problémy. Je vhodná pro každého, kdo chce na sobě pracovat a lépe porozumět sám sobě. 

V rámci webináře bude lektor odpovídat na Vaše dotazy přes online chat a zároveň můžete sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro pedagogy na 1. stupni ZŠ, asistenty pedagoga. 

LEKTOR: Mgr. Lada Zátopková
CENA: 365 Kč

Personální, materiální, prostorové, obsahové a organizační podmínky inkluzivního vzdělávání v ZŠ

3. června 20:00 - 21:10

Zajištění co nejlepších podmínek pro rozvoj a vzdělávání dětí nejen se SVP na základní škole je jedna z priorit inkluzivního vzdělávání. Aby tento proces byl co nejefektivnější je nutné vybavit základní školu po stránce materiální a personální, také zajistit prostorové, obsahové a organizační podmínky.

To vše bude předmětem tohoto webináře, který je určen pedagogům ZŠ, asistentům pedagoga ZŠ, vedoucím pracovníkům a rodičům.

V rámci webináře bude lektor odpovídat na Vaše dotazy přes online chat a zároveň můžete sdílet své zkušenosti.

LEKTOR: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá
CENA: 365 Kč

Inspirace pro vedení žákovského parlamentu na základní škole

4. června 19:00 - 20:10

Webinář určený pro ty, kteří začínají nebo plánují vést na základní škole žákovský parlament. Lektorka představí koncept žákovských parlamentů, dotkne se kompetencí, které zapojení do školního parlamentu rozvíjí, nabídne dlouholeté zkušenosti z vlastní školy, včetně inspiromatu osvědčených aktivit, ať už na schůzky nebo pro školu.

V rámci webináře bude lektor odpovídat na Vaše dotazy přes online chat a zároveň můžete sdílet své zkušenosti.

LEKTOR: Mgr. Jiřina Juřičková
CENA: 365 Kč

Sebevraždy u dětí

4. června 20:00 - 21:10

Jaké jsou rizikové faktory pro sebevražedné jednání u dětí a mladistvých? Jak můžeme těmto tendencím zabránit? Kdy je nutné vyhledat odbornou pomoc a jaké jsou zvláštnosti sebevražedného chování? Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat během tohoto webináře. Samozřejmě neopomeneme rozebrat ani intervence pedagoga. Na ty se podíváme ve vztahu k závažnosti rizika sebevraždy.

Účastníci webináře budou mít možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky základních i středních škol a rodiče.

LEKTOR: Mgr. Hana Daviesová
CENA: 365 Kč

Řečí čísel

Naše výsledky

22 254
Vzdělaných pedagogů
1526
Webinářů
29
Lektorů
714
Nových témat

Řečí zkušeností

Hodnocení účastníků

 • 29. září 2020
  Michaela H.
  Formativní hodnocení žáků - jak ho správně využívat ve vzdělávacím procesu?


  Srozumitelné a přínosné školení, jsem ráda, že spousty věcí dělám správně, děkuji.

 • 27. února 2024
  Lucie P.
  Sensory play a rozvoj senzorických aktivit


  Bylo to úžasné děkujeme

 • 16. ledna 2024
  Milan B.
  Diagnostika a řešení počínající šikany


  Skvělý vebinerář. Lektor byl velmi příjemný a při přednášce uváděl konkrétní příklady.

 • 17. srpna 2023
  Zuzana D.
  Čtenářské dílny v praxi


  Mnoho inspirace

 • 13. dubna 2022
  Doubravka K.
  Konfliktní situace a jak je řešit?


  dobrý večer

 • 4. listopadu 2020
  Aneta S.
  Logopedická chvilka v MŠ - Procvičování logopedie v listopad


  vše bylo krásně popsané, a popsané jak použit v praxi. děkuji za něj a těším se na další.

 • 2. května 2022
  David A.
  Dyskalkulie


  Dobrý večer, ano :)

 • 2. ledna 2023
  Zuzana M.
  Práce se žákem s mentální retardací


  Dobrý večer

 • 9. listopadu 2022
  Petra M.
  Práce se žáky s psychickými problémy


  p. Vorličková opět výborná. 70 minut naprosto nacucaných informacemi. Super webinář, škoda, že nebyl delší. I prezenční seminář by nebyl špatný... Problémů na toto téma se objevuje ve škole stále více a mnohdy jsme jako AP bezradní, jak pomoci, jak podpořit.... Děkuji za možnost diskuze :)

 • 2. května 2024
  Petra D.
  Žáci s mentálním postižením, Downovým syndromem a autismem - didaktické principy vzdělávání


  Jsem naprosto nadšená .. :-) těším se na další webinář

 • 11. října 2023
  Květuše T.
  Jógové inspirace pro děti na podzim a zimu


  Dobrý večer

 • 22. března 2023
  Michaela P.
  Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky


  Velmi pěkný výklad s velkým množstvím cenných rad a příkladů z reálných stavů či úrazů.