Webináře pro pedagogy

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

Nejnovější webináře

Senzorická hra u dětí s narušenou komunikačních schopností

5. června
19:00 - 20:10

Děti s narušenou komunikační schopností často vykazují odlišné senzorické vnímání. Je důležité si uvědomit, že nemáme smyslů pouze pět, ale sedm. Někteří odborníci již mluví dokonce o osmi smyslech. Bez toho, aby nám správně fungovaly všechny smysly nejsme schopni se např. dostatečně soustředit, rozlišovat levou a pravou stranu, orientovat se v prostoru, správně komunikovat, vyslovovat, ale i učit se číst, psát a počítat. Jak spolu souvisí vnímání hranic těla a hranic slov? Jak ovlivní to, jak vnímám své tělo mou prostorovou orientaci? Jak schopnost imitace sekvence pohybů ovlivní čtení a psaní? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se dozvíte na webináři, který bude zaměřen na teoretických informacích o jednotlivých smyslech a praktických ukázkách cvičení, jak s dětmi formou hry jednotlivé smysly rozvíjet.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

Jak předcházet konfliktům, aneb asertivita v praxi

5. června
19:00 - 20:10

Nejlepší konflikt je ten, který nevznikne. Na tomto semináři se naučíme, jak se nenechat vtáhnout do emočně vypjaté situace, jak si zachovat odstup a jak využít znalost asertivity ke zklidnění a následnému řešení vyhroceného stavu. Po skončení webináře můžete využít online chat s lektorkou a sdílet své zkušenosti. Webinář je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky a další zájemce z praxe.

Lektor: Veronika Kmochová - lektorka, instruktorka jógy

Cena: 365 Kč

Asistent pedagoga a jeho náplň práce ve výuce žáků v mateřské škole

5. června
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku pracovní náplně asistenta pedagoga při vzdělávání dětí v mateřské škole.  Upřesníme si jaké činnosti asistent pedagoga vykonává v době přímé pedagogické činnosti, jakým způsobem a kde výuka může probíhat. Součástí náplně práce je i nepřímá pedagogická činnost, které se také budeme věnovat a na příkladech si ukážeme, co vše je v kompetenci AP. Webinář je určen asistentům pedagoga MŠ, pedagogům MŠ, vedoucím pracovníkům. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Diagnostika a řešení počínající šikany

6. června
19:00 - 20:10

Kolem šikany panuje hodně mýtů. V počátečních stádiích není těžké šikanu rozeznat a není ani těžké (relativně) ji řešit. Na tomto webináři si popíšeme, jakými stádii šikana prochází (jak se vyvíjí v čase), co šikana je a není a hlavně, jak ji diagnostikovat (ukážeme si různé diagnostické metody). Podíváme se také na to, jak šikanu řešit, jak provádět selektivní prevenci. Budeme sdílet náměty pro konkrétní aktivity. Seminář je zaměřen na řešení konkrétních situací, očekává se aktivní zapojení účastníků (v rámci webináře je možné sdílet vzájemné zkušenosti a komunikovat s lektorem prostřednictvím chatu).

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

CYKLUS Logopedická chvilka na měsíc červen

6. června
20:00 - 21:10

Praktický webinář nejen pro paní učitelky v mateřské škole. Během 70 minut si povíme cvičení k logopedické prevenci k tématu na konkrétní měsíc. Webinář Vám usnadní přípravy na logopedickou prevenci nejen na kroužek, ale též do řízené činnosti.

V rámci online semináře bude možné využít i online chat s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Veronika Kádová

Cena: 365 Kč

Jak pomoci dětem předškolního a mladšího školního věku objevit své silné stránky a posílit sebevědomí pomocí terapeutických pohádek

7. června
19:00 - 20:10

Webinář je určen učitelům mateřských škol, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám školních družin, asistentům pedagoga, chůvám.

 Nízké sebevědomí je u dětí častým jevem, ačkoliv ne vždy si to dospělí, nacházející se v okolí těchto dětí, plně uvědomují. Proto je potřeba, abychom děti vedli k tomu, aby si uvědomily, že jsou v něčem dobré. Je také důležité, aby si uvědomily, že každý něco neumí, v něčem nevyniká, a vůbec to nevadí. Protože to, že něco neumíme není žádná ostuda. S objevováním silných stránek a budováním sebevědomí můžeme dětem pomoci prostřednictvím výchovně-psychologických pohádek, což je jeden z druhů terapeutických pohádek.

Na webináři si ukážeme, příklady pohádek, které můžeme použít, abychom pomohli dětem odkrýt svůj vnitřní potenciál a zvýšit sebevědomí. Rovněž si také ukážeme, jak s těmito terapeutickými pohádkami můžeme pracovat, abychom zdůraznili jejich poselství a zvýšili tak výsledný efekt pohádky.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: PhDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Cena: 365 Kč

Agresivní dítě v mateřské škole

7. června
20:00 - 21:10

Co způsobuje agresivitu u dětí a jak s ní pracovat? Jak reagovat na agresivní dítě (ve chvíli, kdy dojde k afektu i po něm). Vše si představíme v kontextu mateřských škol. Webinář je vhodný jak pro učitele MŠ, tak rodiče. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti. Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky i rodiče dětí mateřských škol.

Lektor: Mgr. Hana Bergerová

Cena: 365 Kč

Přehled podpůrných opatření pro žáky se SVP na základní škole

8. června
19:00 - 20:10

Chcete se orientovat v přehledu podpůrných opatření? Co to vlastně podpůrná opatření jsou? Jak správně plnit doporučená pod. opatření a jak se zapojit při volbě vhodných podpůrných opatření?

Webinář je vhodný pro učitele ŽŠ, asistenty pedagoga, speciální pedagog, výchovné poradce.

Po dobu 60–70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Přehled podpůrných opatření pro žáky se SVP na základní škole seznámeni s přehledem podpůrných opatření doporučených u žáků se SVP. Získají stručný vhled do problematiky SVP, informativně se seznámí s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Odnesou si informace, jak ŠPZ spolupracují se školou při doporučování vhodných dop. opatření a jak může zák. zástupce ovlivnit volbu pod. opatření.

V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 365 Kč

Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ

8. června
20:00 - 21:10

Cílem webináře je poskytnout pedagogům informace o činnosti ŠPZ a možnostech, jak ŠPZ využít při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ. Vymezení pojmu školské poradenské zařízení. Druhy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění. Druhy školských poradenských zařízení. Standardní činnosti školských poradenských zařízení. Objednávka služeb školského poradenského zařízení. Doporučení ke vzdělávání, struktura a práce se závěry a doporučeními. Speciální a inkluzivní vzdělávání, klady a úskalí. Doporučené podmínky, prostředí a pomůcky při vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Specifika psychických zvláštností rodičů žáků se zdravotním postižením.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Jak vybrat knihu pro rozvoj komunikačních dovedností u dětí s opožděným vývojem řeči?

8. června
19:00 - 20:10

Vztah ke knize bychom u dětí měli budovat již od raného věku. Knihy nám umožňují získat velké množství informací, poznávat krásu světa, slova i našeho jazyka. Ročně vychází přibližně 2500 knih pro děti a mládež. Když vejdeme do knihkupectví, tak jsme ztraceni a často nevíme, jakou knihu vybrat. Pokud navíc pracujeme s dětmi s opožděným vývojem řeči, dětmi s poruchou pozornosti, tak musíme vybírat knihy o to pečlivěji. Na webináři se dozvíte, jaké knihy zvolit, aby u nich děti vydržely. Dále si řekneme, na co si dát při výběru knih pro děti s OVŘ pozor a jak s knihou pracovat. Na webináři zazní inspirace na knihy, ale i odkazy na knihkupectví, blogery, kteří se zaměřují na dětskou literaturu.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

Záznamy webinářů

Romské dítě ve škole

1. června
19:00 - 20:10

Webinář je určený pro kohokoliv, kdo pracuje s dětmi romského etnika. Webinář nás seznámí se specifickým prostředím romské komunity, romských rodin, způsoby výchovy dětí v romských rodinách a postavením dítěte v romské rodině. Seznámíme se s tradicemi, postavením minoritní skupiny ve společnosti a vzájemné interakci s majoritou. Zaměříme se na způsoby výchovy, volnočasových aktivitách a postavení romského dítěte ve školním kolektivu. Webinář je vhodný pro širokou veřejnost, učitele MŠ, ZŠ a středních škol. V rámci webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Bc. Jitka Šatavová

Cena: 365 Kč

Tipy na netradiční pohybové aktivity v MŠ a ŠD

1. června
20:00 - 21:10

Účastníci budou v úvodu webináře seznámí s vývojem hrubé motoriky u dětí v předškolním a mladším školním věku. Budou představeny netradiční pohybové aktivity jako je např. psychomotorika, cvičení dle V. Sheborne, hry s netradičním materiálem, relaxační cvičení a další. V rámci semináře máte možnost komunikovat s lektorkou prostřednictvím online chatu.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky i pro širokou veřejnost.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 365 Kč

Přetrvávající primární reflexy a narušená komunikační schopnost

31. května
19:00 - 20:10

Primární reflexy jsou důležité pro naše přežití a pro náš vývoj v prvním roce života po narození. Některé reflexy zůstávají přítomny po celý zbytek života, ale u některých chceme, aby se včas inhibovaly a byly nahrazeny reakcemi posturálními. V průběhu nitroděložního vývoje, během porodu, ale i v postnatálním období však mohou působit různé faktory, které zapříčiní, že některý reflex nebo více reflexů přetrvává. Potom můžeme mít problém se soustředěním, se sluchovým zpracováním informací, s přechodem přes středovou rovinu při čtení a psaní, ale také s výslovností. Webinář bude zaměřen více na teoretické informace, co jsou to přetrvávající primární reflexy, co může být možnou příčinou nedostatečné inhibice primárních reflexů a jak se přetrvávání jednotlivých reflexů může projevovat. Zmíníme si také různé terapeutické programy, které cílí na inhibici přetrvávajících primárních reflexů.

Webinář je určen pro pedagogy MŠ i ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost se zájmem o problematiku. V rámci online webináře můžete sdílet své zkušenosti a komunikovat s lektorem formou online chatu.

Lektor: Mgr. Jana Mironová Tabachová

Cena: 365 Kč

Komunikační a asertivní techniky ve školním prostředí

31. května
20:00 - 21:10

Proč dochází ke konfliktům? Jak je řešit? Jaké komunikační a asertivní techniky použít? Komunikační techniky zlepšují vzájemné vztahy a umožňují si navzájem lépe porozumět. Jak reagovat na dospělé i děti v afektu? Dozvíte se na webináři. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti. Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských i základních škol.

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Cena: 365 Kč

Naši lektoři

 • Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor, majitel V lavici s. r. o. 

  Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce.…

  Speciální pedagog, pedagog, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s…

  Speciální pedagog, pedagog na 1. stupni, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila…

 • Speciální pedagog, logoped, lektor, pracovník ŠPZ 

  Vystudovala speciální pedagogiku se závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie a následně si doplnila vzdělání v oboru andragogika. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let…

  Pedagog, lektor

  Vystudovala magisterský program učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po ukončení studií odešla do praxe, kde získala zkušenosti s výukou prvního a…

  Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

  Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách,…

 • Pedagog, lektor, facilitátor, mediátor, kouč a moderátor

  Od dob svých studií se zabývá osobnostním a sociálním rozvojem. Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii  a jednooborovou pedagogiku, absolvoval 500…

  Sociální pracovnice, ředitelka Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Žatci, krizový intervent.

  Vystudovala JABOK, obor sociální pedagogika a teologie, studuje sociální práci. Pracovní zkušenosti má s terénní prací s…

  Lektorka a cvičitelka jógy.

   Její první učitelka, původem z Mongolska jí naučila, že jóga je zábava a má se prostě žít. Tuto vizi svým klientům předává již od roku 2009. Kromě několikaleté privátní výuky u mongolské lektorky Veronika…

 • Speciální pedagog, pedagog, lektor kurzů 

  Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v…

  Logopedka ve zdravotnictví, speciální pedagožka, laktační poradkyně, neurovývojová stimulantka, JIAS terapeutka, terapeutka bilaterální integrace a lektorka. Vystudovala jednooborovou logopedii a speciální pedagogiku předškolního věku. V současné…

  Vysokoškolská pedagožka a učitelka v mateřské škole.

  Vystudovala učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy. Pracuje jako vysokoškolská učitelka na polské univerzitě Uniwersytet Śląski a učí v polské mateřské škole…

 • Speciální pedagožka, bývalá asistentka pedagoga, lektorka 

  Vystudovala speciální pedagogiku s konečným zaměřením na logopedii a surdopedii. V průběhu studia pracovala jako asistentka pedagoga u žáka s ADHD. Nyní je na rodičovské dovolené a…

  Učitelka na 1. stupni, speciální pedagožka, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka
  na 1.…

  Školní psycholog, lektor, matka dvou malých dětí

  Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení bakalářského studia pobývala rok v Anglii, kde…

 • Radka je fyzioterapeutka, psycholožka, behaviorální analytička a koučka. Díky programu pod MU mohla vystudovat Aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute of Technology. Díky supervizorkám Ditě Chapman a Lauře Ferguson pak…

  Sociální pracovník, vedoucí klubů seniorů, publicista.

  Začínal jako pedagog volného času, poté vystudoval speciální pedagogiku a léta působí jako vedoucí klubů seniorů v sociální službě v Praze. Kromě seniorů se zaměřuje také na sociálně…

  Školní psycholožka, lektorka. Naše základní škola má asi 700 žáků, pracuji zde 7 let. Aktivně se účastním spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště, věnuji se kolektivům i dětem individuálně, konzultuji s kolegy pedagogy i…

 • Sociální pracovnice, vedoucí sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, lektorka.

  Vystudovala sociální pedagogiku, následně vychovatelství pro speciální a pedagogické instituce. Pracuje jako vedoucí…

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...