Webináře pro sociální pracovníky

Od 26. 5. 2022 jsme akreditované pracoviště MPSV k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 108/2006 o sociálních službách. V rámci akreditace realizujeme podle zákona webináře pro pracovníky v sociálních službách.

Vzděláváme sociální pracovníky v celé České republice.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208.

Nejnovější webináře

Pomůcky při komunikaci s dětským klientem NZDM

7. června
19:00 - 20:10

Potřebujete od dítěte zjistit jaká je situace doma? Chcete nenásilně zjistit jak se cítí? Domníváte se, že ho něco trápí?  Existuje řada pomůcek, které mohou komunikaci usnadnit. Prostřednictvím webináře se s několika pomůckami seznámíme a prakticky si je vyzkoušíme. 

Lektor: Mgr. Adéla Galbavá

Cena: 400 Kč

První setkání s klienty/prvokontakt

14. června
19:00 - 20:10

Jste nováčkem v sociální práci? Uvědomujete si, jak je první kontakt důležitý a nechcete jej podcenit, i když už nováčkem opravdu nejste? Na co je dobré myslet, na co nezapomenout a jak se připravit? Webinář je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky i další odborný personál v sociálních službách. 

Lektor: Karolína Fojtová, DiS.

Cena: 400 Kč

Vedení volnočasových programů pro seniory

21. června
19:00 - 20:10

Osvědčené rady a tipy pro úspěšnou organizaci volnočasových aktivit pro seniory. Webinářem vás provede sociální pracovník, který úspěšně vede klub seniorů s pestrým program. Dozvíte se, jak realizovat projektové dny s omezeným rozpočtem, jaké hry mají u seniorů největší úspěch, karnevalových party, duchovní péči, či i o sociálně-aktivizačních terapiích. 

Lektor: Bc. Ondřej Syrový

Cena: 400 Kč

Záznamy webinářů

Erotický průmysl v očích sociální práce

26. dubna
19:00 - 20:10

Věděli jste, že sociální práce není jen péče o seniory, nebo odebírání dětí? Na druhém břehu tohoto oboru je sociální patologie, která se zabývá i prostitucí a erotickým průmyslem. Ve webináři se s touto oblastí seznámíte. Povede jej sociální pracovník, který několik let mapoval kvalitu života lidí, živící se erotickým průmyslem. Jaké mají rodiny? Jsou někde evidováni? Jaké mají příjmy? Jaké jsou jejich osudy? 

Lektor: Bc. Ondřej Syrový

Cena: 400 Kč

Naši lektoři

 • Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor, majitel V lavici s. r. o. 

  Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce.…

  Speciální pedagog, pedagog, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s…

  Speciální pedagog, pedagog na 1. stupni, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila…

 • Speciální pedagog, logoped, lektor, pracovník ŠPZ 

  Vystudovala speciální pedagogiku se závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie a následně si doplnila vzdělání v oboru andragogika. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let…

  Pedagog, lektor

  Vystudovala magisterský program učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po ukončení studií odešla do praxe, kde získala zkušenosti s výukou prvního a…

  Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

  Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách,…

 • Pedagog, lektor, facilitátor, mediátor, kouč a moderátor

  Od dob svých studií se zabývá osobnostním a sociálním rozvojem. Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii  a jednooborovou pedagogiku, absolvoval 500…

  Sociální pracovnice, ředitelka Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Žatci, krizový intervent.

  Vystudovala JABOK, obor sociální pedagogika a teologie, studuje sociální práci. Pracovní zkušenosti má s terénní prací s…

  Lektorka a cvičitelka jógy.

   Její první učitelka, původem z Mongolska jí naučila, že jóga je zábava a má se prostě žít. Tuto vizi svým klientům předává již od roku 2009. Kromě několikaleté privátní výuky u mongolské lektorky Veronika…

 • Speciální pedagog, pedagog, lektor kurzů 

  Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v…

  Logopedka ve zdravotnictví, speciální pedagožka, laktační poradkyně, neurovývojová stimulantka, JIAS terapeutka, terapeutka bilaterální integrace a lektorka. Vystudovala jednooborovou logopedii a speciální pedagogiku předškolního věku. V současné…

  Vysokoškolská pedagožka a učitelka v mateřské škole.

  Vystudovala učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy. Pracuje jako vysokoškolská učitelka na polské univerzitě Uniwersytet Śląski a učí v polské mateřské škole…

 • Speciální pedagožka, bývalá asistentka pedagoga, lektorka 

  Vystudovala speciální pedagogiku s konečným zaměřením na logopedii a surdopedii. V průběhu studia pracovala jako asistentka pedagoga u žáka s ADHD. Nyní je na rodičovské dovolené a…

  Učitelka na 1. stupni, speciální pedagožka, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka
  na 1.…

  Školní psycholog, lektor, matka dvou malých dětí

  Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení bakalářského studia pobývala rok v Anglii, kde…

 • Radka je fyzioterapeutka, psycholožka, behaviorální analytička a koučka. Díky programu pod MU mohla vystudovat Aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute of Technology. Díky supervizorkám Ditě Chapman a Lauře Ferguson pak…

  Sociální pracovník, vedoucí klubů seniorů, publicista.

  Začínal jako pedagog volného času, poté vystudoval speciální pedagogiku a léta působí jako vedoucí klubů seniorů v sociální službě v Praze. Kromě seniorů se zaměřuje také na sociálně…

  Školní psycholožka, lektorka. Naše základní škola má asi 700 žáků, pracuji zde 7 let. Aktivně se účastním spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště, věnuji se kolektivům i dětem individuálně, konzultuji s kolegy pedagogy i…

 • Sociální pracovnice, vedoucí sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, lektorka.

  Vystudovala sociální pedagogiku, následně vychovatelství pro speciální a pedagogické instituce. Pracuje jako vedoucí…

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...