Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Nejnovější webináře

Hudební činnosti podporující logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

19. ledna
18:00 - 19:00

Jak propojit logopedickou prevenci s hudební výchovou u dětí v mateřské škole? Lze to? Ano. A na webináři si uvedeme konkrétní náměty.

Účastníci můžou využít online chat s lektorkou a sdílet své pedagogické i profesní zkušenosti.  

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky i zájemce z řad veřejnosti.  Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 315 Kč

Dechová cvičení v běžné třídě MŠ

19. ledna
19:00 - 20:10

Potřebují děti ve vaší třídě logopedickou péči? Dechová cvičení jsou ideálním prvním krokem, jak naučit děti efektivně pracovat s výdechových proudem. V tomto praktickém webináři se dozvíte, proč jsou dechová cvičení tak důležitá pro správnou řeč, ale také budou připraveny praktické ukázky práce s dětmi a zajímavými pomůckami. Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ a první třídy ZŠ, asistenty pedagoga) a zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře. V rámci online semináře je možné využit online chat s lektorkou a sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Opatřilová - speciální pedagog, logoped

Cena: 315 Kč

Rodiče - děti - škola - z pohledu práva

19. ledna
20:00 - 21:10

Webinář se zaměří na problematiku vztahů mezi školou a rodiči, přiblíží nejčastější chyby, kterých se školy v komunikaci s rodiči a žáky dopouštějí a důsledky těchto chyb. Zaměří se na stížnosti, žádosti, problematické žáky, šikanu i problematiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech - advokátka

Cena: 315 Kč

Práce s heterogenní třídou

20. ledna
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání žáků v heterogenní třídě na ZŠ, projevy žáků, způsoby interpretace a využití odlišnosti žáků ve vzdělávacím kontextu, identifikace speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ v heterogenní třídě, vytváření bezpečného prostředí a pozitivního klima ve třídě. Aplikace principů individualizace a diferenciace ve výuce. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog

Cena: 315 Kč

Jak na formativní hodnocení?

20. ledna
18:00 - 19:10

Na tomto webináři si vysvětlíme, co je (a co není) formativní hodnocení. Ukážeme si, jak takové hodnocení provádět, promyslíme, jak ho zavést do života školy. Seznámíme se s tzv. pilíři formativního hodnocení. Předvedeme si konkrétní ukázky formativních postupů. Budeme sdílet příklady dobré praxe ze škol, kde formativní hodnocení používají. Seminář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec - psycholog

Cena: 315 Kč

Rozvoj kognitivních (poznávacích) funkcí u dětí

20. ledna
19:00 - 20:10

Jak s nimi souvisí hrubá motorika a rovnováha? Co vše patří mezi poznávací funkce? Proč se kolem nich tolik nadělá? Jak je správně a zábavně rozvíjet?

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ i ZŠ, asistenty pedagoga, zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře. V rámci online semináře je možné využit online chat s lektorkou a sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Zdeňka Wajdová - speciální pedagog, logoped

Cena: 315 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Záznamy webinářů

Strukturované učení u dětí s PAS

13. ledna
18:00 - 19:10

Chcete se orientovat ve strukturovaném učení? Chcete vědět, jak vytvořit strukturu prostředí (doma, ve třídě)? Získat metodické a praktické informace? Umět vyhledat či si vytvořit vlastní pomůcky ke strukturovanému učení?

Po dobu 60- 70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Strukturované učení u dětí s PAS seznámeni se stručnou charakteristickou PAS a s nejvíce ovlivněnými oblastmi u PAS. Získají informace o možnostech využívání strukturovaného učení u žáků s PAS na prvním stupni. Odnesou si informace, kde se lze inspirovat, jak si pomůcky vyrobit, jak je využívat. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 315 Kč

Práce asistenta pedagoga v mateřské škole

13. ledna
20:00 - 21:10

Jaká je funkce AP v MŠ, jak ho získat? Jak by měla vypadat správná spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga v mateřské škole? Jak si nastavit správná pravidla pro vhodnou spolupráci a na co nezapomenou při plánování aktivit pro integrovaného žáka? Jak lze využít pozici asistenta pro celou třídu? Jaké jsou nejčastější chyby při nastavování podpůrných opatření – asistenta pedagoga? Odpovědi na otázky získáte v našem online webináři, v rámci webináře můžete sdílet své pedagogické zkušenosti s ostatními účastníky webináře a využít online chatu s lektorkou.

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 315 Kč

Stimulace řečového vývoje u dětí s opožděným vývojem řeči

12. ledna
18:00 - 19:10

Teoretická část - Opožděný vývoj řeči: etiologie, diagnostika opožděného vývoje řeči, symptomy opožděného vývoje řeči, projevy opožděného vývoje řeči v jazykových rovinách. Praktická část-  Terapie opožděného vývoje řeči - logopedické zásady rozvíjení řeči, rozvíjení slovní zásoby, rozvíjení obsahové stránky řeči, rozvíjení formální stránky řeči, základní prostředky stimulace řeči. 70 minut plné informací.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy z MŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 315 Kč

ADHD - praktické rady nejen do výuky

12. ledna
19:00 - 20:10

Prakticky? Skutečně a pouze jenom prakticky! Možná už máte dost veškeré teorie, kterou jste slyšeli snad 100krát. Tento webinář bude zaměřen jen a jen na praxi. Na začátku Vás čekají tipy pro rodiče i učitele (jakým způsobem se vztahovat k dítěti s ADHD). Dále si řekneme, jak si získat jeho pozornost, seznámím Vás s metodami, které jsou vhodné do škol. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 315 Kč

Hodnocení našich účastníků...