Jak na vyzrát na dyslalii?

Mgr. Sylva Vojtíšková

Máte pocit, že vaše dítě nebo dítě, se kterým ve školce pracujete, má problémy s výslovností, které mu znesnadňuje komunikaci s vrstevníky? Rádi byste mu pomohli, ale nevíte, jak na to? Pak si nenechte ujít webinář Dítě s dyslálií v mateřské škole, jak k němu přistupovat s logopedkou Mgr. Šárkou Smitkovou.

 

Co je to vlastně dyslálie?

 Dyslálie neboli patlavost je vada řeči, která se projevuje nejčastěji nesprávnou výslovností některých hlásek. Je to jedna z nejrozšířenějších poruch nejen dětí, ale také dospělých.

  

Jak poznám, že moje dítě tuto poruchu má?

 Nejčastěji to poznáme tak, když slyšíme, že dítě některé hlásky vyslovuje špatně. Měli bychom ale myslet na to, že každému období odpovídá správná výslovnost určitých hlásek. Nemůžete proto po svém dítěti chtít, aby například ve třech letech umělo správně vyslovit hlásku Ř nebo R. Ty jsou náročné na artikulaci a děti mohou mít s jejich výslovností problémy.

 

Jaké jsou příčiny dyslálie?

 Příčin špatné výslovnosti může být celá řada. U některých dětí to mohou být odchylky řečových orgánů: defekt chrupu, přirostlá podjazyková uzdička, jiné mohou mít špatnou motorickou neobratnost jazyka, rtů nebo tváří, nebo poruchy sluchu, které znesnadňují rozlišování jednotlivých hlásek.

Dalšími příčinami dyslálie může být nedostatečná péče ze strany rodičů, kdy nemají děti dostatek podmětů, nikdo si s nimi nepovídá. Takové děti nemají rozšířenou slovní zásobu, začínají později mluvit a rodiče jejich špatnou výslovnost nekorigují.

Na druhé straně i přehnaná péče a neustálé opravování výslovnosti děti může hodně stresovat. Děti se mohou začít bát mluvit, aby nebyly pořád opravovány, a to může mít vliv na celkovou motivaci ke komunikaci.

Je také vhodné na děti mluvit „normálně“ nešišlat na ně, aby nepochytily nesprávný řečový vzor.

  

Jaký počet žáků s těmito těžkostmi se v populaci vyskytuje?

 Objevuje se velmi často, skoro u každého druhého dítěte v MŠ i v ZŠ. Důležité je však včas tyto problémy podchytit a pomoci dítěti buď sám nebo ve spolupráci s logopedem.

  

Jak probíhá logopedická terapie dyslálie?

 Při řešení narušené komunikační schopnosti je třeba brát ohled na specifika daného dítěte a najít příčinu (viz předešlá otázka), nezapomenout vzít v úvahu věk dítěte, které je spojeno s daným obdobím vývoje řeči.

 

Jaké zásady by měla terapie mít?

 Procvičování s dítětem několikrát denně v krátkých časových intervalech. Malé děti neudrží dlouho pozornost, procvičujte maximálně 5 minut nebo přihlédněte na aktuální unavenost dítěte. Nezapomeňte tyto aktivity střídat s hraním, aby si dítě odpočinulo.

Některé děti se snaží novou hlásku vyslovit nahlas (často křičí a opakují slovo bez uvědomění, jak procvičovanou hlásku tvoří). Procvičujte tedy v klidu.

Při vyvozování nové hlásky postupujte podle doporučení logopeda – i když se dítě naučí hlásku správně vyslovovat, nemusí ji hned umět správně použít.

 

Jako rodič i jako učitel musíte brát v úvahu, že délka logopedické terapie může trvat u některých dětí chvíli, u některých je to běh na delší trať. Je třeba ve společném úsilí vytrvat a obrnit se pořádnou dávkou trpělivosti.   

Komentáře

Vložit komentář

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník