naše služby

Vzdělávací portál pro pedagogy, žáky i jejich rodiče. Naší vizí je modernizace českého školství, nabízíme tedy vzdělávání takové, jaké si ho 21. století žádá.

Webináře

Vzděláváme z pohodlí domova a pomáháme rozšiřovat pedagogům odbornost v různých oblastech pedagogiky, psychologie nebo speciální pedagogiky. Z každého webináře má účastník osvědčení o absolvování, záznam k dispozici, přístup k materiálům, sdílení zkušeností z praxe. 

Didaktické pomůcky

Co všechno je potřeba ve školní lavici? Vše můžete najít v našem e-shopu. Nabízíme celou řadu pracovních sešitů, logopedických pomůcek, didaktických deskových her, pexes, přehledových tabulek učiva, školních pomůcek pro předškoláky, pomůcky pro žáky s PAS a mnoho dalšího. Nabízíme také výtvarné a školní pomůcky.

PPL centrum pomoci

Logopedické poradenství a následnou péči zajišťujeme v prostorách našeho  Pedagogicko – psychologicko – logopedického centra pomoci V lavici s. r. o. v Praze. Speciální pedagog – logoped – psycholog – psychoterapeut pracuje s dětskými klienty a jejich rodiči a v rámci intervence a další pomoci.

DVPP

Kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme po celé ČR. Díky našim kurzům účastníci získají důležité a podstatné informace pro svou práci ve školství. V rámci kvalifikačních kurzů si mohou rozšířit svou odbornost. Kurzy jsou akreditované MŠMT.

Doučování

Opakování je matkou moudrosti, proto nabízíme doučování, přípravu na přijímací zkoušky i každodenní školní přípravu, kterou zajišťujeme u zákazníků doma, v místě sídla i online formou. Individuální přístup je samozřejmostí, stejně tak přizpůsobení se aktuálním požadavkům klienta. 

Logopedie

Myslíme i na nejmenší, kteří začínají s řečí. Procvičování slovní zásoby, sluchové a zrakové percepce, postřehu, logiky nebo fantazie, a to vše hravou formou pomocí naší logopedické aplikace Logopedie V lavici. Procvičování v mateřské škole v kolektivu i individuálně při domácí logopedické intervenci. 

Přijímačky

Online aplikace je pro každého žáka, který se připravuje na přijímací zkoušky. Stovky úloh z matematiky a českého jazyka, které jsou strukturované podle CERMATu. Aplikace je snadno ovladatelná, lze ji využívat v chytrém telefonu, tabletu, počítači i na interaktivní tabuli. Připravovat se na přijímačky je možné odkudkoliv.

SPU

Online webová aplikace pro žáky se specifickými poruchami učení, která pomáhá v rozvoji kognitivních funkcí. Rozvoj sluchového a zrakového vnímání, práce s chybou, osvojování gramatických pravidel, matematických operací a mnoho dalšího získá uživatel pomocí stovek cvičení, která jsou rozdělená do různých úrovní. 

Je to o lidech

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými a erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. I při vzdělávání se z pohodlí domova máte možnost přímého kontaktu s lektorem.

 • Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor, majitel V lavici s. r. o. 

  Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce.…

  Speciální pedagog, pedagog, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s…

  Speciální pedagog, pedagog na 1. stupni, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila…

 • Speciální pedagog, logoped, lektor, pracovník ŠPZ 

  Vystudovala speciální pedagogiku se závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie a následně si doplnila vzdělání v oboru andragogika. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let…

  Pedagog, lektor

  Vystudovala magisterský program učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po ukončení studií odešla do praxe, kde získala zkušenosti s výukou prvního a…

  Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

  Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách,…

 • Pedagog, lektor, facilitátor, mediátor, kouč a moderátor

  Od dob svých studií se zabývá osobnostním a sociálním rozvojem. Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii  a jednooborovou pedagogiku, absolvoval 500…

  Sociální pracovnice, ředitelka Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Žatci, krizový intervent.

  Vystudovala JABOK, obor sociální pedagogika a teologie, studuje sociální práci. Pracovní zkušenosti má s terénní prací s…

  Lektorka a cvičitelka jógy.

   Její první učitelka, původem z Mongolska jí naučila, že jóga je zábava a má se prostě žít. Tuto vizi svým klientům předává již od roku 2009. Kromě několikaleté privátní výuky u mongolské lektorky Veronika…

 • Speciální pedagog, pedagog, lektor kurzů 

  Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v…

  Logopedka ve zdravotnictví, speciální pedagožka, laktační poradkyně, neurovývojová stimulantka, JIAS terapeutka, terapeutka bilaterální integrace a lektorka. Vystudovala jednooborovou logopedii a speciální pedagogiku předškolního věku. V současné…

  Vysokoškolská pedagožka a učitelka v mateřské škole.

  Vystudovala učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy. Pracuje jako vysokoškolská učitelka na polské univerzitě Uniwersytet Śląski a učí v polské mateřské škole…

 • Speciální pedagožka, bývalá asistentka pedagoga, lektorka 

  Vystudovala speciální pedagogiku s konečným zaměřením na logopedii a surdopedii. V průběhu studia pracovala jako asistentka pedagoga u žáka s ADHD. Nyní je na rodičovské dovolené a…

  Učitelka na 1. stupni, speciální pedagožka, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka
  na 1.…

  Školní psycholog, lektor, matka dvou malých dětí

  Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení bakalářského studia pobývala rok v Anglii, kde…

 • Radka je fyzioterapeutka, psycholožka, behaviorální analytička a koučka. Díky programu pod MU mohla vystudovat Aplikovanou behaviorální analýzu na Florida Institute of Technology. Díky supervizorkám Ditě Chapman a Lauře Ferguson pak…

  Sociální pracovník, vedoucí klubů seniorů, publicista.

  Začínal jako pedagog volného času, poté vystudoval speciální pedagogiku a léta působí jako vedoucí klubů seniorů v sociální službě v Praze. Kromě seniorů se zaměřuje také na sociálně…

  Školní psycholožka, lektorka. Naše základní škola má asi 700 žáků, pracuji zde 7 let. Aktivně se účastním spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště, věnuji se kolektivům i dětem individuálně, konzultuji s kolegy pedagogy i…

 • Sociální pracovnice, vedoucí sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, lektorka.

  Vystudovala sociální pedagogiku, následně vychovatelství pro speciální a pedagogické instituce. Pracuje jako vedoucí…

Naši partneři

Organizace, ve kterých jsme vzdělávali pracovníky