Kurzy

Od 28. 1. 2020 jsme akreditované pracoviště MŠMT  - MSMT- 4484/2020-1 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vzděláváme pedagogické pracovníky v celé České republice
  • Realizujeme vzdělávací kurzy pro sborovny v rámci DVPP.
  • Vzdělávací akreditované kurzy v rozsahu 6 hodin, 8 hodin, 16 hodin, 66 hodin
  • Programy lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z FKSP.

Po absolvování získá každý účastník:

  • Materiály z výuky
  • Osvědčení o absolvování

Zveřejněné dokumenty k akreditovaným kurzům

Rozhodnutí o udělení akreditace organizace V lavici s. r. o.
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2020
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 21. 4. 2020 
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2021
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 24. 3. 2021

Obchodní a storno podmínky: 

Platební s storno podmínky

Informace k objednání, platbám a storno podmínky:

  • Účastník se objednáním zavazuje k využití služeb /absolvování vzdělávacího kurzu/.
  • V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno podmínek.
  • Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést u objednávky.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208. 

Nejnovější kurzy

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - ONLINE FORMOU

29. listopadu
14:00 - 20:00

Seminář je zaměřený na spolupráci asistenta pedagoga a pedagogických pracovníků v procesu inkluzivního vzdělávání. Lektorka nabídne možnosti spolupráce AP a pedagoga ve třídě, metody, formy a další aktivity, poskytovat personální podporu v podobě asistenta pedagoga, jako podpůrné opatření žákům se SVP. Cíl semináře:

Cílem vzdělávacího programu:

·        Je poskytnout účastníkům semináře vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nedaných.

·        Ukázat možnosti spolupráce pedagogů a asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na základních, mateřských a středních školách.

·        Příklady z praxe přinést náměty na nové metody a formy spolupráce.

·        Ukázat vedení žákovského portfolia integrovaného žáka, komunikačního deníku mezi školou a rodiči a další.

Lektor: Mgr. Bc. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 890 Kč

Syndrom vyhoření u pedagogů, aneb jak nevyhořet

2. prosince
13:00 - 19:00

Tento praktický seminář je zaměřen na učitele a pomáhající profese, kterým nejvíce hrozí syndrom vyhoření. Jen krátce si něco řekneme k teorii (příznaky, fáze, diagnostika). Většinu času budeme věnovat kazuistikám, na kterých si ukážeme, jak k syndromu vyhoření dochází, ale především jak ho léčit a co je ještě důležitější, jak mu zamezit. Čekají Vás základy psychohygieny a praktické ukázky z praxe. 

Cíl semináře:

Seminář si klade za cíl, poskytnou účastníkům v pomáhajících profesích teoretická rámec k tématu „Burnout syndromu“ a zároveň jim prakticky ukázat, jakým způsobem předcházet syndromu vyhoření. Nabídnout jim možnosti psychohygieny a zaměřit se na prevenci syndromu vyhoření ve školním prostředí. V teoretické části budou vysvětleny základní pojmy, fáze syndromu vyhoření i možné příčiny ztráty profesního zájmu. Praktická část bude zaměřena na kazuistiky a konkrétní případy jedinců se syndromem vyhoření.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - psycholožka

Cena: 890 Kč

Hodnocení našich účastníků...

1 127

Vzdělaných pedagogů

54

Akreditovaných kurzů

22

Lektorů