Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

vlavici.cz DVPP a webináře

Obvyklá délka semináře je 70 minut

Materiály v elektronické podobě

Osvědčení o absolvování webináře“

Ve školním roce 2019-2020 jsme měli:

7895

Vzdělaných pedagogů

226

Webinářů

17

Lektorů

211

Nových témat

Aktuální webináře

Objednejte si naše pomůcky
Vstoupit do eshopu

Recenze

12. srpna | Martina P. | Logopedie v mateřské škole - jak pracovat s dětmi? | Známka: 2

26. října | Martina ?. | Práce s heterogenní třídou | Známka: 1

2. prosince | Eva T. | Logopedická chvilka v MŠ - náměty a tipy na logopedickou chvilku v MŠ na měsíc prosinec | Známka: 1

Hezky vysvětlené a hlavně jsou tu i náměty a ukázky možné práce.....

24. listopadu | Markéta V. | Telefonní krizová intervence u dětí - jak vést s dětmi v krizi rozhovor | Známka: 1

Rozhodně jeden z nejlepších seminářů, které jsem absolvovala. Velmi hezky podchycený, srozumitelný, zajímavé informace a doplnění znalostí. Děkuji.

24. listopadu | Jitka N. | ADHD u dětí - především prakticky | Známka: 1

super, praktické rady, velmi přínosné, jednoduše řečené a názorné

Oblasti ve kterých vzděláváme

Speciálně pedagogická témata

 

 • školní zralost;
 • práce se žákem se SVP;
 • tvorba individuálního vzdělávacího plánu;
 • podpůrná opatření na základní škole;
 • logopedická témata;
 • začleňování žáků se SVP;
 • práce se žáky s OMJ aj.

Psychologická témata

 • poruchy chování, ADHD;
 • pochvaly a tresty;
 • prezentační dovednosti u pedagogů;
 • práce s "problémovým" žákem aj.

Sociálně-patologické jevy

 • Řešení šikany 
 • Poruchy pohlavní identity 
 • Lhaní a sprostá slova 
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých 
 • Látkové závislosti 

Logopedická témata

 • Žák s vývojovou dysfázií na ZŠ
 • Logopedická chvilka v MŠ 
 • Koktavost 
 • Mutismus 
 • Narušená komunikační schopnost 

Pedagogická témata

 • Přírodovědné pokusy 
 • Třídnická hodina jinak 
 • Projektové vyučování 
 • Využití deskových her ve výuce 
 • Tipy a náměty na školy v přírodě 

Ekonomická, daňová a účetní témata

 • Účtování DPH
 • Účtování mezd 

Počítačová témata

 • Excel
 • Word 
 • Power point

Sociální témata

 • Senioři
 • Osobní asistence 
 • Sociálně-právní ochrana dětí 
 • Nezaměstnanost 

Právní témata

 • Pracovní poměr
 • Novely zákonů a vyhlášek 

Medailonky našich odborníků

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník