Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Nejnovější webináře

Inspirace pro adaptační kurzy - praktický webinář

26. září
19:00 - 20:10

Webinář je určen pro všechny, kdo připravují a vedou „adapťáky“. Podíváme se na to, na jaké cíle nejčastěji adaptační kurzy zaměřit, jak připravit program (a kde hledat inspiraci), popíšeme si různé aktivity, vhodné na adapťáky. Zaměříme se i na nejčastější problémy, kterým musíme čelit (jak dělit žáky do skupin, co s někým, kdo ve skupině být nechce, jak nastavit obtížnost aktivit, apod.) Webinář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Webinář je vhodný pro učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec - psycholog

Cena: 365 Kč

Problematické vztahy na pracovišti

26. září
19:00 - 20:10

Vztahy na pracovišti jsou důležitou součástí našeho života a vnímání spokojenosti na pracovišti. Bohužel některé vztahy mezi kolegy se mohou stát i velmi vypjatými. Co dělat v případě, že vztahy na pracovišti nefungují? Jak postupovat v případě problémové situace s kolegy nebo s vedením školy a lze předejít konfliktům na pracovišti? Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková

Cena: 365 Kč

Doporučení ŠPZ - jak s ním pracovat a nastavit podpůrná opatření

26. září
20:00 - 21:10

Praktický webinář je zaměřen na práci s Doporučením Školského poradenského zařízení. Na konkrétních Doporučeních vydaných Pedagogicko psychologickou poradnou nebo Speciálně pedagogickým centrem se účastníci webináře naučí rozklíčovat zkratky a identifikátory. Podrobně se seznámí s jednotlivými částmi Doporučení, naučí se s ním pracovat a plně ho využívat ve své praxi. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga, učitele 1. stupně, učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Cena: 365 Kč

Agresivní dítě v mateřské škole

27. září
18:00 - 19:10

Co způsobuje agresivitu u dětí a jak s ní pracovat? Jak reagovat na agresivní dítě (ve chvíli, kdy dojde k afektu i po něm). Vše si představíme v kontextu mateřských škol. Webinář je vhodný jak pro učitele MŠ, tak rodiče. Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Webinář je vhodný pro učitele mateřské školy a pro veřejnost.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková

Cena: 365 Kč

Základní informace pro začínající asistenty pedagoga

27. září
19:00 - 20:10

 Asistent pedagoga může být velmi přínosnou pozicí nejen pro samotného žáka, ale také pro učitele a zbytek kolektivu. Jakých chyb se vyvarovat? Jaké informace si zjistit v počátcích spolupráce? A jak celkově jako asistent pedagoga ve třídě fungovat, aby nijak nenarušoval chod výuky? Náplní webináře budou také tipy a praktické zkušenosti, kterých není nikdy dost. Samozřejmostí je možnost sdílení pedagogických zkušeností a využití online chatu s lektorkou webináře.

Webinář je vhodný pro asistenty pedagoga  a pro veřejnost.

 

Lektor: Mgr. Klára Ulmonová

Cena: 365 Kč

Koktavost (v mateřské škole) prakticky

27. září
20:00 - 21:10

V praktickém webináři uvedeme konkrétní náměty ke cvičení s dětmi s koktavostí v předškolním věku. Jak a co cvičit preventivně v mateřské škole při řízené činnosti či v kroužku logopedické prevence si řekneme v rámci 70 minut.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy ZŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. et Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 365 Kč

Naši lektoři

 • Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor, majitel V lavici s. r. o. 

  Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce.…

  Speciální pedagog, pedagog, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s…

  Speciální pedagog, pedagog na 1. stupni, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila…

 • Dětská psycholožka, lektorka

  Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze, dále absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik, kvalifikaci si doplňovala i několika dalšími kurzy a semináři z oblasti dětské psychologie (výcvik Sandtray…

  Speciální pedagog, logoped, lektor, pracovník ŠPZ 

  Vystudovala speciální pedagogiku se závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie a následně si doplnila vzdělání v oboru andragogika. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let…

  Pedagog, lektor

  Vystudovala magisterský program učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu pro střední školy na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Po ukončení studií odešla do praxe, kde získala zkušenosti s výukou prvního a…

 • Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

  Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách,…

  Pedagog, lektor, facilitátor, mediátor, kouč a moderátor

  Od dob svých studií se zabývá osobnostním a sociálním rozvojem. Vystudoval v Praze na FF UK postupně dva obory: jednooborovou filosofii  a jednooborovou pedagogiku, absolvoval 500…

  Sociální pracovnice, ředitelka Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Žatci, krizový intervent.

  Vystudovala JABOK, obor sociální pedagogika a teologie, studuje sociální práci. Pracovní zkušenosti má s terénní prací s…

 • Lektorka a cvičitelka jógy.

   Její první učitelka, původem z Mongolska jí naučila, že jóga je zábava a má se prostě žít. Tuto vizi svým klientům předává již od roku 2009. Kromě několikaleté privátní výuky u mongolské lektorky Veronika…

  Speciální pedagog, pedagog, lektor kurzů 

  Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v…

  Logopedka ve zdravotnictví, speciální pedagožka, laktační poradkyně, neurovývojová stimulantka, JIAS terapeutka, terapeutka bilaterální integrace a lektorka. Vystudovala jednooborovou logopedii a speciální pedagogiku předškolního věku. V současné…

 • Vysokoškolská pedagožka a učitelka v mateřské škole.

  Vystudovala učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy. Pracuje jako vysokoškolská učitelka na polské univerzitě Uniwersytet Śląski a učí v polské mateřské škole…

  Speciální pedagožka, bývalá asistentka pedagoga, lektorka 

  Vystudovala speciální pedagogiku s konečným zaměřením na logopedii a surdopedii. V průběhu studia pracovala jako asistentka pedagoga u žáka s ADHD. Nyní je na rodičovské dovolené a…

  Učitelka na 1. stupni, speciální pedagožka, lektorka

  Vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka
  na 1.…

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Hodnocení našich účastníků...