Webináře

Vzdělávací online semináře, které nabízíme, jsou přednášeny zkušenými, erudovanými odborníky z praxe, kteří se daným tématem zabývají. Každý vzdělávací webinář je recenzovaný dalším odborníkem. Výhodou online seminářů je především vzdělávání se z pohodlí Vašeho domova, přímý kontakt s lektorem, získání osvědčení o absolvování online semináře, materiály z přednášky a společné sdílení pedagogických zkušeností nejen mezi účastníky.

Každý účastník živého vysílání získá osvědčení o absolvování, které nalezne v sekci Můj účet - Moje webináře následující den po uskutečněném webináři. U záznamů z proběhlých webinářů osvědčení nevystavujeme. Také se ve svém účtu dostane k materiálům z přednášky i k nahranému videu, které si může opětovně přehrát a tím se zpět vracet k vysílání online webináře. Snažíme se vybírat a připravovat psychologická, speciálně pedagogická, sociologická, pedagogická a didaktická témata, která pomohou účastníkům (pedagogům, asistentům pedagoga, vedoucím pracovníkům i zákonným zástupcům) lépe porozumět dané problematice a rozšířit jim tak profesní i osobní portfolio. Naším cílem je reagovat na aktuální trendy školství.

V lednu 2020 jsme získali od MŠMT ČR rozhodnutí o udělené akreditaci č. j.: MSMT – 4484/2020-1, k provádění vzdělávacích programů, platnou do 27. 1. 2026.

V případě jakýchkoliv dotazů ke vzdělávacím webinářům se můžete obrátit na e-mail: vzdelavani@vlavici.cz.

Již uskutečněné webináře si můžete objednat v archivu. Vybraný záznam a materiály z webináře obdržíte po zaplacení ve svém účtu v sekci moje webináře.

Návod, jak vytvořit hromadnou objednávku webináře

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně

KATEGORIE:

Speciálně pedagogická témata Psychologická témata Sociálně-patologické jevy Logopedická témata Pedagogická témata Sportovní online hodiny Ekonomická, daňová a účetní témata Počítačová témata Sociální témata Právní témata

Nejnovější webináře

Logopedické aktivity pro 3-4 leté v mateřské škole

24. května
19:00 - 20:10

Jaké hlásky by dítě mělo umět ve 3-4 letech a jak na to? Jak pracovat s takto starým dítětem? V úvodní teoretické části si na tyto otázky a mnohem více odpovíme a zároveň propojíme s konkrétními náměty.

Během webináře bude možnost komunikovat pomocí online chatu s lektorkou.

Webinář je vhodný pro pedagogické pracovníky (pedagogy MŠ, asistenty pedagoga, logopedické asistenty), zákonné zástupce i další zájemce o téma webináře.

Lektor: Mgr. Šárka Smitková - speciální pedagog, logoped

Cena: 350 Kč

Jógové techniky pro zklidnění mysli

24. května
20:00 - 21:10

Jóga pro děti, stejně jako jóga pro dospělé, má významný vliv na zklidnění mysli.   Seznámíme se s několika technikami, které nezaberou příliš času, a přesto je můžete efektivně praktikovat se svými žáky.  Po skončení webináře můžete využít online chat s lektorkou a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Veronika Kmochová - lektorka, instruktorka jógy

Cena: 350 Kč

Úvodní slova pro pozici asistenta pedagoga aneb házejí nás do vody

25. května
19:00 - 20:10

Ráda bych uvedla, v čem spočívá práce AP, na co si dát pozor, čemu se vyvarovat. Připomněla bych, že je důležitý blízký a navzájem důvěřivý vztah mezi AP a učitelem, jinak třída nebude nikdy fungovat správně. Uvedla bych pár tipů z praxe, které je dobré si hned na začátku uvědomit. Spousta začínajících AP, kteří třeba neprošli žádným kurzem (nebo byl špatný), tak tuto pozici vykonávají nesprávně. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, tak je to velmi přínosná pozice nejen pro žáka, ale i pro učitele a celý kolektiv. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Klára Ulmonová

Cena: 350 Kč

Asertivní techniky v komunikaci

25. května
20:00 - 21:10

Jaké existují základní asertivní techniky a jak je využívat v komunikaci? Jak se efektivně bránit manipulaci, co dělat a na co si naopak dát pozor? Na tyto a další otázky odpovíme během webináře. . Čekají Vás kazuistiky i příklady z praxe. Webinář je určen pro všechny zájemce o zmíněnou problematiku. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Petra Vorlíčková - dětský psycholog

Cena: 350 Kč

Jak přistupovat k integrovanému dítěti v ZŠ – žák se sluchovým postižením

26. května
20:00 - 21:10

Webinář je zaměřený na problematiku vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením. Objasníme si vady sluchu podle stupně sluchové vady a doby vzniku. Zaměříme se na metody a způsoby práce, organizaci výuky, využívání speciálních pomůcek. Součástí bude i komunikace a práce s rodinou žáka. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Jana Okrouhlá - speciální pedagog

Cena: 350 Kč

Pomoc s přípravami pro začínající učitele

26. května
19:00 - 20:10

Jste začínající učitel, nebo si chystáte učit? Chcete si umět efektivně připravit přípravu na hodiny? Potřebujete metodické vedení v začátcích?

Po dobu 60-70 minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Pomoc s přípravami pro začínající učitele seznámeni s metodikou psaní příprav. S možnostmi, jak si efektivně připravit hodinu. Odnesou si informace, jak si efektivně připravit vyučovací hodinu, jaké metody zapojit, jaké využívat pomůcky. Součástí webináře jsou praktické ukázky. Možnost využít online chat s lektorem a sdílet své zkušenosti.

Lektor: Mgr. Lenka Fialová Bauerová - speciální pedagog, pedagog

Cena: 350 Kč

13 245

Vzdělaných pedagogů

448

Webinářů

29

Lektorů

296

Nových témat

Záznamy webinářů

Jaký já jsem učitel?

23. května
19:00 - 20:10

Tento webinář je zaměřen na získání poznání sebe sama jako učitele, zjištění, jakým stylem vyučuji, jaký mám přístup k žákům. Tyto poznatky vám pomohou zjistit, proč u některých žáků, či v některých třídách Vaše autorita funguje lépe a u jiných hůře. Dále vám pomůže lépe odhadnout reakce žáků na Váši výuku a také vám umožní najít případně slabiny, na kterých do budoucna můžete dále pracovat. V rámci semináře můžete využívat onlline chat. 

Lektor: Mgr. Veronika Tlapáková - psycholog

Cena: 350 Kč

Stále je porušují (práce s pravidly ve třídě)

19. května
19:00 - 20:10

Je to jak kolovrátek: pravidla si připomínáme, žáci je opakovaně porušují a my s tím pracujeme. Jaká pravidla (ne)zavádět, jak je přijímat (jak do tohoto vtahovat žáky), jak pracovat s jejich porušováním a dodržováním. Budeme sdílet nejčastější příklady dobré praxe. Seminář je zaměřen na řešení konkrétních situací, očekává se aktivní zapojení účastníků (dotazy lze klást prostřednictvím chatu).

Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec - psycholog

Cena: 350 Kč

Rozvoj kognitivních funkční u dětí v MŠ

19. května
20:00 - 21:10

Kognitivní funkce je velmi důležité rozvíjet, v rámci webináře představí lektorka několik aktivit a činností, kterými lze rozvíjet poznávací funkce u dětí předškolního a mladšíhoi školního věku. V rámci webináře můžete využít online chat a sdílet své pedagogické i osobní zkušenosti. 

Lektor: Mgr. Martina Kneslová - speciální pedagog

Cena: 350 Kč

Jak strukturovat hodiny žákům s poruchou intelektu?

18. května
19:00 - 20:10

Pracujete s žáky s poruchou intelektu a poruchami pozornosti? Zdá se vám občas, že vyučování je náročné? Webinář vám přinese inspiraci a tipy, jak strukturovat hodinu, aby žáci učivu porozuměli a co nejvíce se zapojili do vyučovacích aktivit.

Určeno pro pedagogy 1.st a 2.st ZŠ. V rámci webináře je možné klást otázky formou online chatu nebo sdílet své pedagogické zkušenosti.

Lektor: Mgr. Kateřina Pořízka

Cena: 350 Kč

Hodnocení našich účastníků...