O projektu

Jsme vzdělávací portál, pro pedagogy, žáky i jejich rodiče, který vznikl v srpnu 2016 a nabízí multimediální vzdělávací prostředí, interaktivní výkladové hodiny a cvičení, učební pomůcky, online semináře a vzdělávání, poradenství, vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s odlišným mateřským jazykem, jazykové kurzy, školní pobyty a výlety pro děti a zabezpečuje a provozuje speciálně-pedagogicko-logopedicko-psychologickou poradnu v Praze.

V rámci naší vize je modernizovat české školství a nabídnou vzdělávání standardům 21. století.

2015

Poradenství v oblasti specifických poruch učení a chování

2017

Didaktické pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tvorba přehledových tabulek učiva

2018

Multimediální vzdělávání - tvorba výukových hodin, interaktivních cvičení

2019

Představení projektu

2020
  • Spuštění webinářů pro slovenské pedagogy
  • Založení vydavatelství V lavici s. r. o.
  • Nová aplikace – logopedie
2021

Nová aplikace – přijímačky v lavici – aplikace, která pomáhá s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia

2022
  • SPU – pro děti se specifickými poruchami učení
  • Už máme 15 tisíc vzdělaných pedagogů v naší společnosti
2023

V našem vydavatelství jsme vydali celkem 500 produktů

O autorovi projektu

PhDr. Martin Staněk

Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor

Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce. Pracuje jako učitel a výchovný poradce na základní škole a speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s postižením.

Profesně se zabývá vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, reedukací specifických poruch učení a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého prostředí. Ve volném čase se věnuje divadlu a herectví, vede divadelní soubor a v rámci své profese se zaměřuje na dramaterapii u žáků s kombinovaným postižením.