Jak pracovat s žákem s odlišným mateřským jazykem?

Mgr. Sylva Vojtíšková

Dostali jste do své třídy žáka, který nemluví česky a má odlišný mateřský jazyk? Nevíte si rady, jak s ním pracovat a jak mu pomoci na cestě k porozumění našemu jazyku a začlenění do třídního kolektivu?

Online webinář na toto téma bude zaměřený na dva úhly pohledu na vzdělávání žáka s odlišným mateřským jazykem. Z pohledu pedagogického bude vysvětleno a doporučeno, jakým způsobem začlenit žáka, jak s ním pracovat, jak k němu přistupovat a na co při přijetí ve škole nezapomenout.

Z psychologického pohledu budeme rozebírat, jak se vlastně žák odlišným mateřským jazykem cítí, jakou pomoc mu můžeme nabídnou prostřednictvím ŠPZ a na koho se obrátit, když nastane problém.

Máte ve třídě žáka s odlišným mateřským jazykem a potřebujete poradit nebo jen sdílet své zážitky a postřehy? Přihlaste se na webinář

Kurz vedou dva lektoři: psycholog a speciální pedagog.

Webinář zaměřený na dítě s odlišným mateřským jazykem není ekvivalent dítěte cizince, může zde totiž být zařazeno například i dítě občanstvím českým, ale příslušenstvím k některé menšině (například romové), kteří používají pro komunikaci v menšině vlastní jazyk. 

 

Jaká jsou specifika pro práci s žákem s rozdílným mateřským jazykem?

To nelze shrnout do jedné věty, vstupuje sem mnoho proměnných - např. znalost latinky, úrověň znalosti češtiny, znalost jiného světového jazyku, motivace dítěte, motivace rodiny, zkušenost dítěte z předchozích školních zařízení...

 

 Kolik takových dětí může učitel ve třídě mít?

Nemyslím si, že jsou daná konkrětní čísla - záleží na výše popsaném a domluvě s vedením školy. Jsou žáci, které zařadíte samostatně, ale někdy je také vhodně zařadit třeba děti stejné národnosti pospolu, aby si navzájem mohli pomáhat při začlenění do kolektivu. 

 

Jaké národnosti cizinců jsou v českých školách nejvíce zastoupeny?

Mezi školními roky 2012/2013 a 2017/2018 přibylo v českých základních školách více než sedm tisíc cizinců. Jejich počet vzrostl z 14 551 na 21 992. Vyplývá to ze statistické ročenky školství, v níž je možné data o žácích s jinou než českou státní příslušností dohledat. Nejvíc cizinců je podle ní z Ukrajiny, Vietnamu, Slovenska a Ruska.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/ve-skolach-pribyvaji-cizinci.A181030_131125_ln_veda_ape

 

Jak začít s výukou?

Důležité a občas opomíjené body - učitel by se měl alespoň zervubně seznámit s kulturním zázemím dané země. Lépe pochopí reakce dítěte. Je vhodné také dát dítěti čas pro aklimatizaci, postupně žáka zapojovat, využít například třídního průvodce - vytipovaný spolužák, který může vytvořit most pro začlenění dítěte do třídního kolektivu, komunikovat s rodinou.. 

 

Kdo mi při práci s cizincem může pomoci? Na koho se můžu obrátit?

Existují organizace zabývající se sdružováním cizinců, pomáhají s doučováním dětí, poskytují překladatele pro komunikaci s rodinou. Z mé zkušenosti jsou vstřícné při spolupráci.

 

Má se žák, který neumí česky, účastnit všech vyučovacích předmětů se svou třídou?

Pokud nemá v danou dobu například vlastní výuku češtiny (na některých školách mají k dispozici), pak je lépe, aby se účastnil, i v první chvíli pasivní účast pomáhá při aklimatizaci, pochytávání prvních slov, zařazování se do kolektivu třídy apod..

 

Mohu žáka s rozdílným mateřským jazykem ve třídě odmítnout, pokud neumím jeho jazyk?

Vždy záleží na domluvě s vedením školy, je samozřejmě lépe, pokud jazyk žáka ovládáte, ale určitě to není vždy možné (například vyučujících ovládajících mongolštinu, vietnamštinu apod. je jak máku), takže si nemyslím, že by to měla být podmínka přijetí žáka do třídy. Spíš se zde klade otázka, co mohu udělat, přestože se s dítětem v první chvíli nedorozumím, aby během výuky pochopil, co od něho potřebuji.

Komentáře

Vložit komentář