Jak integrovat žáka v běžné základní škole?

Mgr. Sylva Vojtíšková

Bude do vaší třídy integrován žák s postižením a vy z toho máte trochu strach? Potřebovali byste se o integraci dozvědět základní informace, ale nevíte, koho se zeptat?

Na našem webináři Integrace žáků v běžné základní škole - na co nezapomenout? se od speciální pedagožky Mgr. Martiny Klesnové seznámíte s metodami, jak s integrovanými dětmi pracovat, čeho se při práci s těmito dětmi naopak vyvarovat. Budou představeny jednotlivé vzdělávací programy a IVP. Účastníkům budou názorně ukázány učebnice, pomůcky a pracovní list. 

Žáci s jakými problémy se nejčastěji integrují? 

Nejčastěji se v našich školách integrují děti s tělesným postižením, lehkým mentálním postižení, autismem, ADHD a vadami řeči.

 

Jak taková integrace vypadá? 

Na základě žádosti zákonných zástupců proběhne v SPC nebo PPP speciálně pedagogické vyšetření a vypracuje se Doporučení pro dané dítě na danou školu. Doporučení se dopředu konzultuje se školu a rodiči.

 

Co můžu udělat jako učitel?

V nejlepším případě doporučuji se spojit s daným SPC nebo PPP a probrat dané dítě se speciálním pedagogem. Pročíst si metodiky k danému postižení. Pokud je možnost, tak navštívit školu, kde se přímo specializují na dané postižení. Jestliže dítě už bylo integrováno v mateřské škole, tak si zjistit, co se při vzdělávání osvědčilo a co naopak nefungovalo.

 

Jak mohu pomoci svému dítěti jako rodič? 

Jako rodič pomůžu svému potomkovi hlavně tak, že ho začnu postupně připravovat na to, kde a na jakou školu bude chodit. Pokud bude dítě integrováno už od první třídy, je dobré v předškolním ročníku absolvovat např. program Předškoláček, které základní školy připravují pro své budoucí prvňáčky. 

 

Co může třídnímu kolektivu dát integrace žáka?

Pro spolužáky je přínosné to, že se seznámí se žákem s postižením, se kterým se mohou v životě setkat. Naučí je toleranci, pochopí potřeby druhých, které mohou být rozdílné od těch jejich.

 

Jaké jsou nástrahy integrace?

Mezi nástrahami integrace může být například nepochopení pedagogů, nebo nepřijetí kolektivu. U dětí s mentálním postižením často izolace s asistentem pedagoga. Někdy se integrace osvědčuje u dětí jen 1.stupni např. u LMP, protože na druhém stupni jsou spolužáci učivem úplně jinde a také sociálně jsou na jiné úrovni.

 

Kolik může být ve třídě integrovaných žáků?  

Ve třídě, oddělení nebo studijní skupině se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně. Počet žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně však nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině.

Komentáře

Vložit komentář