Jak zvládnout vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole?

Mgr. Sylva Vojtíšková
<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/mockup">Mockup psd created by rawpixel.com - www.freepik.com</a>

Víte, jak pracovat s dítětem s lehkým mentálním postižením? Jak mentální postižení rozdělujeme?

 

Zeptali jsme se na to speciální pedagožky Mgr. Jany Jedličkové, která povede webinář Vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole.

       1) Jaká je definice lehkého mentálního postižení?

Mentální postižení je trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku, postihuje jedince ve všech složkách jeho osobnosti – duševní, tělesné i sociální, projevuje se především snížením poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností které oslabují adaptační schopnosti jedince.

Mentální postižení dělíme na lehké MP, středně těžké MR, těžké MR a hluboké MR.  

2) Mohou být tyto děti vzdělávány v běžné základní škole a jak se musí upravit obsah vzdělávání?

Děti s lehkým mentálním postižením jsou vzdělávány v běžné základní škole na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání probíhá v rámci podpůrných opatření - výstupy jsou sníženy na minimální výstupy, mají vypracovaný IVP (individuální vzdělávací plán) a personální podporu - asistent pedagoga, případně speciální pedagog či druhý vyučující.

 

3) Kdo mi jako učiteli ve škole může pomoci?

Ve škole poradenskou či konzultační pomoc vyučujícím dává pracovník Školního poradenského pracoviště - výchovný poradce, preventista, popřípadě speciální pedagog (pokud škola má), pokud pomoc je nedostačující obrací se pedagog na pracovníka Školského poradenského zařízení - Pedag. psychol. poradna, Spec. pedagogické centrum.

 

4) Co může třídnímu kolektivu dát integrace takového žáka?

Třídní kolektiv se seznámí s problematikou mentálního postižení, může být nápomocen při vzdělávání žáka s LMP.

 

Během webináře se budeme věnovat těmto tématům:

·        Mentální postižení – charakteristika, stupně a doba vzniku

·        Mentální postižení a další přidružené vady, autismus

·        Organizace výuky – průběh, podmínky pro vzdělávání žáka s mentálním postižením v běžné základní škole a úprava prostředí

·        Didaktické metody a zásady a formy práce

·        Úprava obsahu vzdělávání – tvorba IVP, minimální výstupy

·        Personální podpora

 

·        Pomůcky pro žáky s mentálním postižením

 

Komentáře

Věra Svobodová

Dobrý den. Ráda bych se zeptala na termín tohoto webinare, nebo zda už byl. Děkuji Svobodová

Věra Svobodová

Dobrý den. Ráda bych se zeptala na termín tohoto webinare, nebo zda už byl. Děkuji Svobodová

Vložit komentář