V mé třídě je šikana? Jak si s tím mám poradit?!

Mgr. Sylva Vojtíšková

Máte pocit, že si ve vaší třídě děti nerozumí a možná že v ní dochází k šikaně? Nevíte, jak se třídou pracovat a na koho se obrátit?

V tomto online webináři se budeme snažit společně rozbourat klasické mýty o šikaně. Podíváme se na problematiku obětí, agresorů i přihlížejících. Vysvětlíme si, jak pracovat se třídou preventivně, jak rozeznat varovné znaky šikany a jak by učitel měl v různých stupních šikany reagovat. Vše se dozvíte na webináři s psycholožkou Mgr. Veronikou Tlapákovou. 

Co je to šikana?

Šikana je nebezpečný sociálně patologický jev, při němž je omezována především osobní svoboda a svoboda rozhodování. Může být ponižována lidská důstojnost a čest, mnohdy je obětem ubližováno na zdraví či na majetku. Jedná se o složitý problém, který není možno právně pojmout jako jeden celek, neboť svými znaky a důsledky zasahuje do různých právních odvětví.

Přesnou právní definici šikany tedy v českém právním řádu nenajdeme, nicméně na potřebu komplexního řešení šikany zareagovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které vymezilo tuto problematiku takto: „Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.“

Jaké jsou příčiny šikany?

Agresoři ubližují obětem z různých důvodů. Mezi ně patří například touha po moci – přání ovládat druhého za účelem prospěchu nebo uspokojení vlastního ega, tlak kolektivu – člověk je společností nucen, aby se choval tak, jak společnost očekává, když nesplňuje tato očekávání – je brán za toho „špatného“, zvědavost, experiment – agresor je zvědavý a zkouší, jak bude druhý jedinec reagovat na ponížení a bolest, jakým způsobem se projeví jeho strach.

Jak můžeme postupovat, když máme podezření na šikanu?

Pokud se v naší třídě objeví zjevné podezření na šikanu, je potřeba ji správně řešit. Je třeba nejdříve promyslet jednotlivé kroky, jak budeme postupovat. Rozhodně bychom neměli hned „udeřit“ na agresory před třídou, to by mohlo vést k tomu, že budou agresoři zapírat a svou zlost si na oběti ještě vyberou.

Nejdříve bychom měli zjistit veškeré informace s několika zdrojů, promluvit si s oběťmi a najít vhodné svědky. Následně bychom měli oběť ochránit od dalšího ubližování. Následuje rozhovor s agresory a jejich konfrontace. V následujícím kroku můžeme řešit problém s výchovnou komisí a neměli bychom zapomenout ani na rozhovor s rodiči oběti, aby věděli, že o problému víme a aktivně jej řešíme. V neposlední řadě bychom měli problém řešit s třídou, kde k šikaně došlo – promluvit si o tom a se třídou dále pracovat. Na pomoc si můžeme vzít školního psychologa.

 

Jaké mohou být následky šikany?

 Následky mohou být pro oběť velice vážné, když šikanu nezachytíme co nejdříve. V nejhorším případě může dojít až k pokusu o sebevraždu – určitě jste v médiích takové případy zaregistrovali. Mezi psychické následky patří především nízké sebevědomí, frustrace sociálních potřeb jedince, zhoršená schopnost navazovat a udržovat mezilidské vztahy, špatný vztah ke škole, napětí, psychická labilita či smutek.

Komentáře

Lucie Hasalová

Dobrý den, prosím, bude možné zakoupit pouze materiály k včerejšímu kurzu šikany? Děkuji za odpověď, Hasalová.

Marcela Cecavová

Pěkně napsané, ale realita je jiná. Zažívám to se synem. Škola se snaží vše zamést pod koberec a syn si za to prý může sám. Žádná pomoc v reále. Neumí šikanu řešit.

Vložit komentář