Vynechává písmenka a čtení dělá obtíže? Možná to bude dyslexií.

Mgr. Sylva Vojtíšková

Dělá čtení vašemu dítěti obtíže, vynechává písmenka a ztrácí se v textu? Možná má dyslexii. 

Během webináře Dyslexie, který povede speciální pedagožka Mgr. Šárka Smitková, se v první části zaměříme na vysvětlení definice, příčin, symptomů a diagnostiky.

Dále se budeme věnovat reedukaci funkcí, které ovlivňují osvojování čtení, hodnocení dětí s dyslexií, individuálnímu vzdělávacímu plánu a pomůckám pro děti s dyslexií, včetně počítačových programů.

Co je to dyslexie?

Dyslexie je jedna z nejčastějších specifických poruch učení. Má vliv na čtení, psaní a krátkodobou paměť. Vyskytuje zhruba u 8–10 % populace. Jedná se o poruchu nervového systému, především o oslabenou funkci určité části levé hemisféry. Jde vlastně o to, že s činnostmi, které běžně „spravuje“ levá hemisféra (například čtení), musí „pomáhat“ i pravá hemisféra. To způsobuje odlišné fungování mozku.

Rozhodně se nejedná o lenost či hloupost. Dyslexie není spojená s konkrétní hladinou IQ ani se nevztahuje pouze na určitou rasu či pohlaví. Není „pouze“ psychologickým či společenským jevem.

 Jaká je příčina dyslexie?

Odborníci se shodují, že s nejčastější příčinou dyslexie je vliv genů. V rodině může dojít k přenesení tohoto genu u 40 až 50 % případů. Dalšími rizikovými faktory jsou problémy v těhotenství, kolem porodu, zanedbání diagnostiky u dětí mladšího školního věku nebo nedostatečný rozvoj psychických funkcí.

Její rizika je možné objevit už u dětí předškolního věku, ale nejčastěji se dyslexie diagnostikuje ve 2. ročníku základní školy.

Může dyslexie v dospělosti zmizet?

To se bohužel nestává.  Jedinci ji mohou kompenzovat výběrem typu činnosti. V některých případech může dojít k určitému zlepšení „dozráním“ nervového systému, ale jde spíše o dílčí posuny u některých jedinců než o obecné pravidlo.

Jak se může dyslexie projevovat?

Nejčastěji se dyslexie projevuje problémy se čtením nebo psaním. Níže uvádíme jednotlivé problémy detailněji.

Problémy se čtením

 • Pomalé čtení s obtížemi
 • Únava ze čtení
 • Zapomínání neznámých slovíček, i když už se je učili mnohokrát
 • Zapomínání na to, co bylo právě přečteno
 • Pletení si podobně vypadajících či znějících písmen jako například b a d, b a p a další
 • Potřeba text číst vícekrát dokola
 • Přehlédnutí písmena či slova
 • Obtíže s vnímáním obsahu textu při soustředění se na samotné čtení
 • Problém se správným psaním a výslovností (zvláště pak u cizích jazyků, kde se psaní a výslovnost neshodují nebo jsou jinak komplikované)
 • Přeskakování písmen v psaném i čteném projevu (může se projevovat jako čtení zcela jiného slova)

 Problémy s psaním

 • Ztrácení písmen či slov
 • V cizích jazycích s odlišnou výslovností než psaný text (jako anglický, francouzský jazyk a další) tendence psát slova foneticky
 • Omezená písemná slovní zásob

 Jak můžeme dětem s dyslexií pomoci?

Možností pomoci dětem při řešení těchto obtíží je spousta. Musíme respektovat tempo dítěte a vytvořit mu takové prostředí, aby se mu dobře pracovalo, nebylo ve stresu. Zásadní je kvalitní spolupráce domov-škola Další tipy se dozvíte právě na našem webináři. 

Komentáře

Lenka PERLÍKOVÁ

Dobrý den, velmi prosím, jaké jsou klinické projevy dětí s dyslexií a jak předcházet riziku dyslexie u dětí? Děkuji za odpověď.

Vložit komentář