Jak formulovat zpětnou vazbu, aby měla skutečný smysl?

Mgr. Sylva Vojtíšková

Efektivní zpětná vazba je informace o tom, jak si stojíme při dosahování našich cílů, a je jedním z nejmocnějších nástrojů učení. Patří mezi ni veškeré komentáře, rady nebo hodnocení studentské práce.

Na webináři se dozvíme, jakými způsoby reagujeme, když se nám chování druhého člověka líbí nebo nelíbí. Zjistíme, jak musí vypadat formulace zpětné vazby, aby byla účinná.

Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi v online semináři na téma - Zpětná vazba a její místo ve výchovně-vzdělávacím procesu s Mgr. Jakubem Vlachem.

Efektivní zpětná vazba je informace o tom, jak si stojíme při dosahování našich cílů, a je jedním z nejmocnějších nástrojů učení. Patří mezi ni veškeré komentáře, rady nebo hodnocení studentské práce.

Nejčastěji podávají zpětnou vazbu žákům pouze učitelé a je vnímána jen jako oprava chyb. Učitel však může poskytnout skutečně efektivní zpětnou vazbu, pokud svého žáka doopravdy zná, ví o jeho dosavadních znalostech a dovednostech, pozoruje, jak žák hodnocení při svém vzdělávání používá, a také si všímá, jaké emoce v něm jednotlivé způsoby zpětné vazby vyvolávají. Je také dobré, když učitel ví, z jakého prostředí žák pochází.

Jaký je efekt zpětné vazby učitele na proces učení?

  • může zefektivnit a zkvalitnit proces učení
  • vede k učení, které poukazuje na souvislosti
  • rozvíjí dovednost učit se ze zkušeností
  • rozvíjí individuální odpovědnost jedince za vlastní vzdělávání
  • ukazuje cíle ve vzdělávání a evaluuje výsledky
  • podporuje vlastní aktivitu žáka,
  • učí žáka sebereflexi a odpovědnosti za vzdělávací proces

Jaké jsou předpoklady efektivní zpětné vazby?

Mějte pozitivní postoj

Všichni lidé mají tendenci se vyhýbat všem negativním situacím, které v nich vyvolávají stres a jsou pro ně nepříjemné. Buďme tedy jako podavatelé zpětné vazby pozitivní, aby žák věděl, že nám jde o jeho dobro.

Buďte konkrétní a ujistěte se, že vám váš protějšek rozumí

Pokud chcete, aby byla zpětná vazba k něčemu, musíte se naučit přesně definovat problém a jeho řešení. Máme přirozenou tendenci si myslet, že ostatní lidé mají stejný názor jako my. Právě to je jeden z hlavních důvodů nedorozumění v komunikaci. Buďte tedy ve svém popisu přesní a konkrétní. Když problém zbytečně opisujete, může dojít k tomu, že se jedinec ztratí v množství slov a zpětná vazba bude zbytečná a nedosáhnete požadovaného výsledku.

Ukažte svou podporu a pomozte dítěti najít řešení

Když se potýkáme s problémy, chceme vědět, že na něj nejsme sami. Pokud dítěti skrze zpětnou vazbu dáme pocit, že jeho problém chceme vyřešit a pomoci mu najít možná řešení, bude v nás mít důvěru. Pokud jiná osoba z naší strany cítí skutečný zájem a podporu, mohou být výsledky zpětné vazby mnohem lepší.

Buďte okamžití

Pokud je to možné, dejte zpětnou vazbu ihned. Má to smysl, když si dítě hned může vyhodnotit, co třeba příště udělat lépe, než když bychom se k dané situaci vraceli později. Naše dlouhodobá paměť není nastavená pro zaznamenávání všech detailů, takže člověk ani nemusí být schopen přivést zpět všechny důležité skutečnosti. Navíc se člověk stále mění a podněty ze zpětné vazby podané s velkým časovým odstupem už tedy nemusí být relevantní.

Nesuďte a buďte objektivní

Nikdy si nemůžete být jistí, co si jedinec s sebou životem nese a do jaké míry ho ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstá. Proto ho nikdy nesuďte a snažte se pochopit, proč jednal právě tak, jak jednal. Nezapomeňte se držet faktů, ne svých osobních interpretací. Vždy myslete na to, že vy i příjemce vaší zpětné vazby jste si rovni a neměli byste ho o tom nechat pochybovat v jakémkoli okamžiku konverzace.

Komentáře

Aranka Grulíková

Dobrý den. Můžu Vás požádat o laskavost. Do konce dubna potřebuji školení zaměřené na Inkluzi v MŠ ZŠ. Můžete mi poslat nabídku. Moc děkuji Aranka Gruliková

Vložit komentář