Specifické poruchy učení

Martin Staněk

Mezi slavné dyslektiky patří Isaac Newton, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart, John F. Kennedy, Winston Churchill, Charles Darwin, nebo Hans Christian Andersen. I přesto, že zmíněné osobnosti měli nějaký určitý handicap, patří zmíněné osobnosti mezi důležitou součást naší kulturní, vědecké i politické historie.

 

Mezi klasifikaci MKN 10 (Mezinárodní klasifikace nemocí) se specifické poruchy učení a chování dělí následovně:

F80 – F89 Poruchy psychického vývoje

F81 specifické vývojové poruchy školních dovedností

F81.0 specifické poruchy čtení

F81.1 specifické poruchy psaní

F81.2 specifické poruchy počítání

F81.3 smíšená porucha školních dovedností

F81.8 jiné vývojové poruchy školních dovedností

F81.9 vývojové poruchy školních dovedností nespecifikované

 

Diagnostiku provádějí odborníci z pedagogicko-psychologické poradny a odborníci ve zdravotnictví (psychologové, neurologové, psychiatři, speciální pedagogové aj.) Lékaři vycházejí z klasifikace MKN 10.

Nejčastěji se vyskytující specifická porucha učení je dyslexie. Jedná se o poruchu schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená. Děti (a také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl, ačkoliv znají písmena. Tyto děti mají potom problémy i např. při přijímacích testech na střední školy, kde se vyžaduje práce s textem. Při dřívějších výzkumech (např. Hinshelwood, 1917) se předpokládalo, že obtíže při učení čtení u dyslektických dětí jsou způsobovány poruchami vidění nebo nedostatečně vyvinutým zrakem. Obtíže se zvládnutím čtení má v začátcích školní docházky poměrně velká skupina dětí, ne ve všech případech se zde ale jedná o specifickou poruchu učení.

Mezi další nejběžnější specifické poruchy učení patří

·       DYSORTOGRAFIE – jedná se o poruchu snížené schopnosti ovládat pravopis.

·       DYSGRAFIE – porucha písemného projevu jedince, jedinec píše velmi neobratně a těžce, přetrvává problém se zapamatování si tvarů písma a jeho písemný projev je špatně čitelný.

·       DYSKALKULIE – je to specifická porucha matematických dovedností, problémy s počítáním, matematickými symboly.

·       DYSMÚZIE – specifická porucha, která souvisí s hudební schopností.

·       DYSPINXIE – specifická porucha výtvarného projevu.

·       DYSPRAXIE – specifická porucha obratnosti. 

Výskyt SPU v České republice:

Dyslexie - 11,7%, Dysortografie - 2%, Dysgrafie - 3,5%, Dyskalkulie - 1 - 2%.

Komentáře

Vložit komentář

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník