Nadané dítě? Jakými znaky poznám nadané dítě?

Martin Staněk

„Tomu se to povedlo…“ konstatuje paní učitelka po příchodu do kabinetu a usmívá se na kolegyni. Vypráví historku z hodiny matematiky a barvitě líčí, jak žák Josef (5. třída) zvládl vypočítat všechny příklady jako první, a ještě vyžadoval pozornost paní učitelky. Takhle nějak by to mohlo začít, musíme si však uvědomit, že většina rozumově nadaných dětí projevuje už od raného věku nějakou schopnost poznávání, která se projevuje v dobré paměti, rychlém myšlení nebo soustředěné pozornosti.

 

Když to bystrý rodič zvládne podchytit brzy a hledá dostatečné podněty pro rozvoj, stává se, že pak pedagogové často upozorňují na žáky, kteří se vyjímají určitým nadáním. V opačném případě, když nedochází k rozvoji, může se stát, že nadprůměrné schopnosti dítěte přicházejí vniveč, a naopak se začne tvořit deprivace a frustrace u dítěte k učení a vzdělávání. Uvědomme si několik základních věcí, které jsou všeobecným vodítkem pro rozpoznání nadání:

·       Každé dítě nemusí vykazovat kognitivní charakteristické rysy nadaného jedince.

·       Tyto charakteristické rysy jsou vnímány jako vývojové, tzn., že se objevují v různých etapách vývoje dítěte.

·       Charakteristiky je možné pozorovat jen v situacích, kdy je dítě zapojeno do činnosti, která ho baví a tím může prokázat své schopnosti.

Rád bych uvedl základní a typické charakteristiky, které nám utvářejí systém nadaného jedince:

1.     Dítě umí pracovat s abstraktními symboly, znamená to, že je schopné manipulovat se slovními, matematickými a dalšími symboly mnohem dříve než děti stejného věku.

2.     Vhodná motivace – nadaný jedinec se nepotřebuje nutně motivovat známkami a chválou, ale naopak se rádo učí, má z toho velké potěšení.

3.     Dlouhodobě se soustředí na jednu věc – dítě, které disponuje nadáním je schopno se dlouho soustředit na konkrétní činnost.

4.     Výborná paměť – většina nadaných dětí má výbornou paměť již od ranného věku je schopné si zapamatovat čísla, roky, data. Jedná se o paměť logickou – zrakovou i sluchovou.

5.     Velká slovní zásoba, cit pro gramatickou stránku jazyka, brzká čtenářská gramotnost – děti s nadáním vynikají dobrou slovní zásobou, dokáží aktivně používat v rámci komunikace daleko více slov. Mají dobrou gramatickou úroveň již od útlého věku správně skloňují, časují, používají zájmena. Nadaní žáci i brzy čtou, znají písmenka a rozumí textu.

6.     Nadané dítě je zvídavé – rádo se zajímá o věci kolem, zjišťuje souvislosti, rádo se dozvídá nové informace, se kterými pracuje, dál je používá a interpretuje.

7.     Preferuje samostatnou práci – nadané dítě je schopné pracovat samostatně, snaží se najít vlastní způsob řešení u předložených problémů. Nejedná se o antisociální způsob chování, jak by se mohlo zdát.

8.     Schopnost vytváření originálních myšlenek, nadaní žáci mají většinou myšlení přesné, organizovaní a dokáží se přizpůsobit novým situacím. Nad věcmi přemýšlí hlouběji než jejich vrstevníci.

9.     Více zájmů a hlouběji – nadaní jedinci mají často více zájmů, snaží se pojmou více odvětví, aby se v nich zdokonalovali. V opačném případě je možné, že se nějakému zájmu věnují „hluboko“, velmi intenzivně.

10.  Často se stává, že nadaní jedinci mají výraznější smysl pro humor než jejich vrstevníci, je to způsobeno tím, že nad věcmi přemýšlí, hledají a vytvářejí nová situační spojení a dokáží slučovat klíčové myšlenky.

 

Těchto deset znaků by mohlo pomáhat s určením, zda máte doma nebo ve třídě nadané dítě, pokud tomu tak je, doporučuji se zaměřit na rozvoj jeho kognitivních funkcí a snažit se pracovat s jeho nadáním.

                                                                                                    PhDr. Martin Staněk

Komentáře

Vložit komentář

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník