Akreditovaný kurz

Právní minimum pro ředitele MŠ - webinář

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část, lektorka se bude věnovat tématu právního minima pro ředitele mateřských škol. Účastníci budou seznámeni u každé právní oblasti nejprve teoreticky s předpisy, právními instituty, a dokumentací a ve druhé, praktické části budou představena řešení konkrétních situací a problémů s ohledem na nejčastější chyby, které školy, potažmo jejich ředitelé v právní oblasti dělají.

 • Přehled základní legislativy týkající se mateřských škol včetně nejdůležitějších připravovaných novel zákonů a podzákonných předpisů
 • Školské právo – základní práva a povinnosti účastníků vzdělávání, specifika základního vzdělávání, zápisy do školy, povinná školní docházka, vzdělávání cizinců, základní pedagogická dokumentace.
 • Správní právo – správní řízení, vyřizování podnětů, stížností, oznámení, poskytování informací o činnosti školy.         
 •      Občanské/rodinné právo – vztahy se zákonnými zástupci, škola a rozvedení rodiče, vztahy s dodavateli, nájmy
 •      Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů – terminologie, legislativa, základní zásady, zabezpečení osobních údajů, bezpečnostní incidenty, povinnosti správce údajů, práva subjektu údajů           
 •      Pracovní právo – pracovní poměr a dohody mimo pracovní poměr (vznik, změna, zánik) včetně specifik týkajících se pedagogických pracovníků, pracovní smlouva (obsah), zkušební doba, výměra platu, náplň práce.

Lektor:

Mgr. Bc. Eliška Wellech

Datum:

21. 9. 2023
14:00 - 20:00

Pro registraci na tento kurz musíte být přihlášeni!
PŘIHLÁSIT SE

Více informací

Celý kurz probíhá on-line formou přímo z pohodlí Vašeho domova.

Vhodné pro:

 • Ředitele a ředitelky mateřských škol

Informace k akreditovanému semináři: 

       Akreditovaný seminář MŠMT je realizovaná v rámci DVPP

 • Vzdělávací seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin
 • Erudovaný lektor s dlouholetou praxí v přednášené problematice
 • Materiály ze semináře ve svém účtu
 • Možnost sdílet své pedagogické zkušenosti  

Akreditace MŠMT: MSMT- 28499/2022-8-1020

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování, které si může stáhnout ve svém profilu – můj účet/moje DVPP.