Akreditovaný kurz

Zdravotník zotavovacích akcí – kombinovaná forma - Praha

Vzdělávací program je zaměřený na teoretickou a praktickou část potřebných znalostí a dovedností pro vykonávání zdravotnického dohledu na všech ozdravných a zotavovacích akcích, dle vyhlášky č. 422/2013 Sb.

Absolvent kurzu získá osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s neomezenou platností. 

Témata kurzu: 

 • První pomoc
 • Krvácení
 • Rány
 • Polytrauma
 • Neodkladná resuscitace
 • Poranění hlavy
 • Poranění páteře a míchy
 • Specifická poranění - tonutí, oběšení, uškrcení
 • Návykové látky a akutní otravy
 • a mnoho dalších...

 

Praktická část bude zaměřena přímo na nácvik poskytování předlékařské první pomoci formou názorně demonstračních výukových metod, předvádění a pozorování. Další část praktického nácviku bude věnována zdravotnické dokumentaci v roli ZZA a zdravotníka ve škole včetně záznamu o úrazech.

 • Cílem kurzu je vybavit účastníky dostatečnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotníka na zotavovacích akcích, jako jsou ozdravné pobyty, lyžařské kurzy, tábory a jiné akce pro děti a mládež.
 • Pro splnění podmínek ovládání a poskytování předlékařské první pomoci je nutné propojit získané teoretické znalosti s praktickým nácvikem, neboť na odborných teoreticko-praktických dovedností je založena kvalita poskytované první pomoci.
 • Budou umět zcela bezpečně aplikovat získané kompetence v praxi, včetně vedení zdravotní dokumentace. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností potřebných pro činnost v oblasti poskytování předlékařské první pomoci.
 • Obsah je v souladu se Standardem vydaným MŠMT pro kurz zaměřený na téma Zdravotník zotavovacích akcí.

Lektor:

Kolektiv lektorů

Datum:

16. 9. 2023
9:00 - 17:00

Pro registraci na tento kurz musíte být přihlášeni!
PŘIHLÁSIT SE

Více informací

 • Kombinovaná forma výuky i z pohodlí Vašeho domova
 • Erudovaný tým lektorů
 • Sdílení zkušeností
 • Materiály z kurzu – prezentace, záznamy 
 • Osvědčení o absolvování kurzu

 

Kombinovaná forma výuky:

          online výuka - Google Meet

          prezenční výuky - Jipka moje jazykovka, s.r.o., Národní 416/37, Praha 1

 

Termíny výuky:

          16. 9. 2023        online výuka

          17. 9. 2023        online výuka

          30. 9. 2023        online výuka

          1. 10. 2023        online výuka

          14. 10. 2023        prezenční výuky

          Závěrečný test – 14. 10. 2023

 

Akreditace MŠMT:           MSMT- 28499/2022-8-1020

 

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci (asistenti pedagoga, vychovatelé ŠD, speciální pedagogové, pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové SŠ, pracovníci NNO, volnočasových aktivit a zájmových kroužků)