Akreditovaný kurz

Rozvoj jemné a hrubé motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku - webinář

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část. Účastníci budou seznámeni s definicemi pohybových schopností a dovedností, psychomotorickým vývojem a jeho zvláštnostmi, ve druhé – praktické části budou praktické ukázky jednotlivých možností rozvoje jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky a dalších motorických aktivit. Během online semináře můžou účastníci sdílet své pedagogické zkušenosti. Lektorka představí i celou řadu aktivit, které lze využít u dětí předškolního a mladšího školního věku.

 

Cílem kurzu je:

Poskytnout posluchačům ucelený vhled do problematiky hrubé a jemné motoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku a orientovat se v základních pojmech oblasti v psychomotorického vývoje, naučit se jednotlivé fáze grafomotoriky.

Na praktických ukázkách budou představeny konkrétní metody, jak netradičním způsobem rozvíjet u dětí jemnou a hrubou motoriku. Účastníci si vyzkouší prvky psychomotoriky, senzorické integrace, relaxační techniky, budou schopni rozvíjet motoriku u dětí předškolního a mladšího školního věku. Lektorka se bude věnovat tipům, námětům a ukázkám, jak rozvíjet jemnou motoriku u dětí předškolního a mladšího školního věku.

Lektor:

Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Datum:

2. 5. 2024
14:00 - 20:00

Pro registraci na tento kurz musíte být přihlášeni!
PŘIHLÁSIT SE

Více informací

Celý kurz probíhá on-line formou přímo z pohodlí Vašeho domova.

Informace k akreditovanému semináři: 

       Akreditovaný seminář MŠMT je realizovaná v rámci DVPP

  • Vzdělávací seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin
  • Erudovaný lektor s dlouholetou praxí v přednášené problematice
  • Materiály ze semináře ve svém účtu
  • Možnost sdílet své pedagogické zkušenosti  

Akreditace MŠMT: MSMT- 28499/2022-8-1020

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování, které si může stáhnout ve svém profilu – můj účet/moje DVPP.