Akreditovaný kurz

ADHD - práce s dítětem s poruchou chování - webinář

Seminář je zaměřený na teoretickou a praktickou část, lektorka se bude věnovat tématu ADHD, práce s dítětem s poruchou chování ve školním prostředí. Účastníci budou seznámeni s definicemi pojmu, se symptomy a etiologií problému, ve druhé (praktické části budou nabídnuta řešení konkrétních situací při práci se žákem s ADHD ve škole a v domácím prostředí.) Účastníci získají vhled do problematiky i konkrétní možnosti řešení vzdělávání žáků s ADHD v mateřské i základní škole.

Cíl semináře:

Poskytnout posluchačům ucelený vhled do problematiky poruch pozornosti, orientovat se v základních pojmech a naučit se, jak správně zacházet s dětmi s ADHD, ADD. Během semináře se účastníci společně s lektorkou zaměří na poruchy pozornosti u dětí a mladistvých. V teoretické části získají účastníci základní znalost v problematice žáků s ADHD, praktická část pomůže účastníkům semináře získají poznatky z praktických kazuistik, které lze využít v rámci využít v rámci vzdělávání žáků se poruchami pozornosti.

Lektor:

Mgr. Bc. Martina Kneslová

Datum:

16. 5. 2024
14:00 - 20:00

Pro registraci na tento kurz musíte být přihlášeni!
PŘIHLÁSIT SE

Více informací

Celý kurz probíhá on-line formou přímo z pohodlí Vašeho domova.

Vhodné pro:

  • Učitele základní školy 1. a 2. stupně
  • Asistenty pedagoga
  • Učitele mateřských škol
  • Vychovatele školní družiny
  • Speciální pedagogy
  • Učitele SOŠ a SOU 

Informace k akreditovanému semináři: 

       Akreditovaný seminář MŠMT je realizovaná v rámci DVPP

  • Vzdělávací seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin
  • Erudovaný lektor s dlouholetou praxí v přednášené problematice
  • Materiály ze semináře ve svém účtu
  • Možnost sdílet své pedagogické zkušenosti  

Akreditace MŠMT: MSMT- 28499/2022-8-1020

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování, které si může stáhnout ve svém profilu – můj účet/moje DVPP.