Akreditovaný kurz

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Ostrava

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942

Termíny kurzu: 

4. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line 

5. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

25. 5. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

9. 6. 2024 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 24. 6. 2024, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

Lektor:

Kolektiv lektorů

Datum:

4. 5. 2024
9:00 - 17:00

Pro registraci na tento kurz musíte být přihlášeni!
PŘIHLÁSIT SE

Více informací

Akreditace MŠMT: MSMT- 28499/2022-8-1020

 

Cílová skupina:

·       Pedagogové 1. stupně základní škol

·       Pedagogové mateřských škol

·       Asistenti pedagoga

·       Vychovatelé školní družiny a školních klubů

·       Vedoucí zájmových kroužků

 

Rozsah: 66 hodin (44 hodin výuky, 20 hodin praxe, 2 hodiny závěrečná zkouška).

 

Cena: 7590,- /kurzovné, materiály k výuce – skripta ke studiu/

 

Na studium lze čerpat finanční prostředky z ŠABLON II:

 • aktivita 2.I/6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. 
 • aktivita 2.II/6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ. 

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT, studijní skripta, materiály ke studiu.

 

Program je rozdělen do částí ve 4 dnech: Jedná se vždy víkendové dny + termín závěrečné zkoušky

 • Systém logopedické péče v České republice
 • Ontogenetický vývoj řeči
 • Dítě s narušenou komunikační schopností
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
 • Pedagog. praxe (20 hodin)
 • Závěrečný kazuistický seminář

 

Průběh praxe:

 Hodinová dotace praxe: 20 hod.

Praxi absolvent bude vykonávat v MŠ/ZŠ v kombinaci 2 + 1 dne (2 dny u sebe na pracovišti, 1 den v SPC, na pracovišti logopeda). Po absolvování praxe odevzdá frekventant práci v rozsahu 3 – 5 normostran zaměřenou na konkrétní aktivity, činnosti logopedického preventisty ve svém školském zařízení, ve kterém působí.

Praxi si zajišťuje každý účastník sám.

 

Ukončení studia:  

·       Zpracování závěrečné práce – zhodnocení postřehů z pedagogické praxe v rozsahu max. 5 normostran

·       Shrnutí poznatků ze všech modulů formou kolokvia

·       Sdílení a zhodnocení postřehů z pedagogické praxe před vybraným lektorem kurzu

 

Každý účastník získá:

·       Rozšíření pedagogické kvalifikace akreditovaným kurzem Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence

·       Materiály k výuce – učební texty

·       Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT ČR

 

Výuka bude probíhat kombinovanou formou, závěrečná zkouška on-line formou.