Akreditovaný kurz

Jak na formativní hodnocení - webinář

Hlavním cílem tohoto kurzu je získat jistotu v tom, co je a není formativní hodnocení. Porozumět tomu, že „formativní hodnocení“ se netýká zdaleka jen hodnocení, prozkoumat, na jakých filozofických východiscích a praktických postupech formativní hodnocení stojí. Účastníci si odnesou konkrétní inspirace do své pedagogické praxe, jak používat postupy formativního hodnocení (např. portfolia, určité typy skupinové práce, autoevaluaci, sebereflexi apod.).

Každý účastník získá možnost vzdělávat se z domova, osvědčení, záznam ve svém účtu a materiály využitelné v praxi.

Odborný článek: Sumativní a formativní hodnocení

Lektor:

Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Datum:

23. 5. 2024
14:00-20:00

Pro registraci na tento kurz musíte být přihlášeni!
PŘIHLÁSIT SE

Více informací

Celý kurz probíhá on-line formou přímo z pohodlí Vašeho domova.

Vhodné pro:

  • Učitele základní školy 1. a 2. stupně
  • Asistenty pedagoga
  • Učitele mateřských škol
  • Vychovatele školní družiny
  • Speciální pedagogy
  • Učitele SOŠ a SOU 

Informace k akreditovanému semináři: 

       Akreditovaný seminář MŠMT je realizovaná v rámci DVPP

  • Vzdělávací seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin
  • Erudovaný lektor s dlouholetou praxí v přednášené problematice
  • Materiály ze semináře ve svém účtu
  • Možnost sdílet své pedagogické zkušenosti  

Akreditace MŠMT: MSMT- 28499/2022-8-1020

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování, které si může stáhnout ve svém profilu – můj účet/moje DVPP.