Mgr. Bc. Jana Okrouhlá

Speciální pedagog, pedagog, lektor kurzů 

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Pracuje na základní škole jako učitelka na 1. stupni a speciální pedagog ve školním poradenském pracovišti. V rámci DVPP lektoruje odborné semináře pro pedagogy, vedoucí pracovníky a asistenty pedagoga.

Profesně se zabývá především vzděláváním žáků s mentálním postižením a autismem.

Ve volném čase se věnuje kreativnímu tvoření a lidové tvorbě, cestování a historii. Jsem aktivní členkou Spolku lidové tvorby Hradec Králové a Asociace malířů a malířek kraslic ČR se sídlem v Libotenicích.