Mgr. Klára Ulmonová

Speciální pedagožka, bývalá asistentka pedagoga, lektorka 

Vystudovala speciální pedagogiku s konečným zaměřením na logopedii a surdopedii. V průběhu studia pracovala jako asistentka pedagoga u žáka s ADHD. Nyní je na rodičovské dovolené a na částečný úvazek pracuje jako speciální pedagog na běžné ZŠ, kde se věnuje předmětu speciálně pedagogické péče. V budoucnu by chtěla dále působit na této pozici nebo v PPP. Samotný obor je i jejím koníčkem, a proto se i nadále aktivně vzdělává ve svém volném čase. Zaměřuje se na žáky s ADHD a žáky nadané. Dále ji velmi zajímá vývoj dítěte a s ním spojené výchovné styly, které působí na dětskou psychiku.

Ve volném čase se dále věnuje četbě, miluje rostlinné vaření a s ním související veganský životní styl. Rodinný život ráda proloží časem stráveným s přáteli.