Mgr. et Mgr. Klára Střížová

Učitelka na 1. stupni, speciální pedagožka, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě a učitelství pro 1. stupeň základní školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuálně působí jako učitelka
na 1. stupni na Základní škole v Neplachovicích, a dále také jako speciální pedagog ve Fakultní nemocnici v Ostravě, kde pracuje s dětmi s duševním onemocněním. Věnuje se lektorování kurzů, které jsou zaměřené na rozvoj digitální gramotnosti ve školství a v této oblasti spolupracuje také s NPI. Vede webináře orientované na výuku angličtiny, českého jazyka a digitální gramotnosti.

Ráda objevuje nové možnosti ve výuce. Je úspěšnou koordinátorkou eTwinningových projektů, při jejichž realizaci vede své žáky k zodpovědnému a smysluplnému využívání moderních technologií, které se staly nedílnou součástí jejího pedagogického působení.