Mgr. Jiřina Juřičková

Školní psycholožka, lektorka. Naše základní škola má asi 700 žáků, pracuji zde 7 let. Aktivně se účastním spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště, věnuji se kolektivům i dětem individuálně, konzultuji s kolegy pedagogy i rodiči dětí, nabízím kariérní poradenství pro žáky. Vedu ve škole žákovský parlament a volnočasový klub. Nabízím besedy pro rodiče. Profesně jsem v kontaktu i se dvěmi mateřskými školkami, které k nám patří. Spolupracuji také s pedagogickou a filozofickou fakultou MU v rámci praktických seminářů pro studenty. Jsem členkou výboru Asociace školní psychologie, jejímž prostřednictvím se snažím přispět k pozitivnímu vývoji profese školního psychologa. Spolu s kolegyní správcuji Facebookovou skupinu Školní psychologové, která je v tomto směru důležitou platformou spolupráce a vzájemné podpory. 

 

Mám tři děti, ráda čtu, cvičím pilates, potkávám se s lidmi a proti stresu mi nejlépe zabírá prohánět se na kole po lese na singletrailech.