Lektor

Mgr. Milena Matoušková

Vystudovala obor sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a navazující obor na Univerzitě Karlově v Praze. Na počátku své profesní dráhy se věnovala problematice závislostí prostřednictvím sociální práce v kontaktním centru a jako lektor primární prevence na základních školách. Následně působila jako sociální pracovník a vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Aktuálně pracuje jako samostatný referent odboru sociálních věcí krajského úřadu, kde se věnuje plánování a rozvoji sociálních služeb. Metodicky vede sociální služby, aby byly poskytovány kvalitně a řešily nepříznivé sociální situace rodin s dětmi, seniorů, osob se zdravotním postižením a dalších cílových skupin.

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník