Jitka Tůmová Šatavová

Sociální pracovnice, ředitelka Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Žatci, krizový intervent.

Vystudovala JABOK, obor sociální pedagogika a teologie, studuje sociální práci. Pracovní zkušenosti má s terénní prací s rodinami, s poradenstvím v rozvodových sporech a asistovanými kontakty dětí s rodiči. Pracuje s týranými a zanedbávanými dětmi jako krizový intervent a sociální pracovnice. Pracuje jako manažer zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vede tým lidí v přímé péči. 

V osobním životě je matkou šesti dětí, z nichž jsou dvě v pěstounské péči a jedno adoptované. Má zkušenosti s chronicky nemocným dítětem a výchovou dětí růžných etnik. Věnuje se hudbě, má ráda knihy a zvířata.