Lektor

PhDr. Martin Staněk

Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor

Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce. Pracuje jako učitel a výchovný poradce na základní škole a speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s postižením.

Profesně se zabývá vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, reedukaci specifických poruch učení a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého prostředí. Ve volném čase se věnuje divadlu a herectví, vede divadelní soubor a v rámci své profese se zaměřuje na dramaterapii u žáků s kombinovaným postižením. 

KONTAKTUJTE NÁS

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník