PhDr. Martin Staněk

Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor, majitel V lavici s. r. o. 

Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce. Pracuje jako učitel na základní škole a vysokoškolský pedagog. Pracoval jako výchovný poradce na základní škole a speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s postižením. 

V roce 2018 založil s kolegy vzdělávací agenturu pro pedagogy žáky a jejich rodiče, kde poskytují nejen poradenství žákům se SVP, ale vzdělávají pedagogy i širokou veřejnost. 

Profesně se zabývá vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, reedukací specifických poruch učení a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého prostředí. Ve volném čase se věnuje divadlu a herectví, vede divadelní soubor a v rámci své profese se zaměřuje na dramaterapii u žáků s kombinovaným postižením.