Mgr. Martina Kneslová

Speciální pedagog, pedagog, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s mentální retardací.

Profesně se zabývá včasnou intervencí pro děti do 3. let, nácvikem alternativní komunikace a speciálně pedagogickou diagnostikou předškolních dětí a žáků s kombinovaným postižením. Ve volném čase se zaměřuje na lektorování skupinových lekcí bosu a aerobiku pro děti a dospělé, vede lekce pro rodiče s dětmi od tří měsíců, které zaměřuje na správný motorický vývoj.