Mgr. Veronika Tlapáková

Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách, několikaletá výuka předmětů na Psychologickém ústavu MU Brno, rovněž na Pedagogické fakultě MU Brno. V současné době je na mateřské dovolené.

Dlouhodobě se zabývá prací s dětmi i dospívajícími, a to v rovině psychologického poradenství, dále v rovině jejich osobního i sportovního rozvoje. Těší ji práce s dětmi, rodiči i učiteli, s jednotlivci i celými kolektivy.