Kurzy pro pedagogy

Od 28. 1. 2020 jsme akreditované pracoviště MŠMT  - MSMT- 4484/2020-1 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vzděláváme pedagogické pracovníky v celé České republice
 • Realizujeme vzdělávací kurzy pro sborovny v rámci DVPP.
 • Vzdělávací akreditované kurzy v rozsahu 6 hodin, 8 hodin, 16 hodin, 66 hodin
 • Programy lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z FKSP.

Po absolvování získá každý účastník:

 • Materiály z výuky
 • Osvědčení o absolvování

Zveřejněné dokumenty k akreditovaným kurzům

Rozhodnutí o udělení akreditace organizace V lavici s. r. o.
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2020
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 21. 4. 2020 
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 28. 1. 2021
Rozhodnutí o udělení akreditace ke vzdělávacím programům ze dne 24. 3. 2021

Obchodní a storno podmínky: 

Platební s storno podmínky

Informace k objednání, platbám a storno podmínky:

 • Účastník se objednáním zavazuje k využití služeb /absolvování vzdělávacího kurzu/.
 • V případě zrušení kurzu bude po účastníkovi požadována částka podle storno podmínek.
 • Fakturu lze vystavit na účastníka (samoplátce) nebo na zaměstnavatele – nutné uvést u objednávky.

V případě dotazu se obracejte na vzdelavani@vlavici.cz nebo tel 778 444 208. 

Nejnovější kurzy

Výsledky hledání výrazu: Logopedický asistent

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Brno

7. října 9:00 - 17:00

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Ordinace klické logopedie, Hlinky 92, Brno, 603 00

Termíny kurzu: 

7. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line 

8. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

14. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

29. 10. 2023 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 20. 11. 2023, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 7590 Kč

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Praha

4. listopadu 9:00 - 17:00

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Jipka moje jazykovka, s.r.o., Národní 416/37, Praha 1

Termíny kurzu: 

4. 11. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line 

5. 11. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

26. 11. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

3. 12. 2023 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 8. 1. 2024, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 7590 Kč

Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence - Ostrava

16. prosince 9:00 - 17:00

Místo kurzu: on-line výuka - Google Meet

                       prezenční výuka - Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942

Termíny kurzu: 

16. 12. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line 

17. 12. 2023 od 9:00 - 17:00, on-line

14. 1. 2024 od 9:00 - 17:00, on-line

20. 1. 2024 od 9:00 - 17:00, prezenčně

Závěrečný pohovor: 12. 2. 2024, probíhá on-line  /Přesný čas zkoušky bude upřesněn/ 

 

Informace ke kurzu:

Akreditovaný vzdělávací program – Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence je určen pro pedagogické pracovníky (mateřských a základních škol), kteří chtějí zároveň pracovat jako logopedičtí asistenti a získat vzdělání dle čl. IV písm. c) dle metodického doporučení MŠMT k zabezpečení logopedické péče ve školství č. j. 14712/2009 – 61.

Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku. 

 Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • Spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Program je rozdělen do částí v kombinované formě výuky ve 4 dnech, vždy se jedná o sobotu nebo neděli. Závěrečná zkouška se koná on-line.

LEKTOR: Kolektiv lektorů
CENA: 7590 Kč

Řečí čísel

Naše výsledky

3 254
Vzdělaných pedagogů
96
Akreditovaných kurzů
22
Lektorů