Didaktické pomůcky

Připravili jsme pro Vás celou řadu školních pomůcek, které usnadní práci nejen pedagogům, ale nabídnou ucelený přehled všem žákům.

Didaktické pomůcky a přehledy vytvářejí pedagogové dle svých zkušeností i aktuálních potřeb žáků.

Připravili jsme pro Vás celou řadu didaktických pomůcek:

 • Přehledové karty učiva v souladu s RVP ZV
 • Deskové didaktické hry do hodin českého jazyka a matematiky
 • Elektronické verze pracovních sešitů pro žáky prvního stupně do českého jazyka
 • Logopedické komunikační karty
 • Pracovní sešity pro žáky se specifickými poruchami učení – 1. díl – předškoláci, 2. díl – žáci prvního stupně, 3. díl – žáci druhého stupně
 • Komunikační karty pro děti s poruchou autistického spektra
 • Logopedické pomůcky – posloupnosti, řazení podle velikostí
 • Pexesa, domina, osmisměrky
 • Tištěné verze pracovních sešitů
 • Přehled vyjmenovaných slov – elektronická i tištěná verze
 • Přehledová – obrázková karta učiva – vyjmenovaná slova
 • Čtvercové sady na procvičování učiva z českého jazyka a matematiky
 • Nástěnné mapy přehledů učiva do třídy

Navštivte náš e-shop – eshop.vlavici.cz nebo objednávejte na našich stránkách.

Napsali jste nám

“ Pomůcky jsem si oblíbila, využívám je s dětmi na aktivizaci učiva i jako aktivitu na opakování. “

Martina K.

“ Pomůcky jsem si oblíbila, využívám je s dětmi na aktivizaci učiva i jako aktivitu na opakování. “

Martina K.

“ Pomůcky jsou využitelné, používám je během vyučovací hodiny pro práci ve skupině i individuálně na doučování a intervenci pro žáky. “

Pavlína Č.

“ Pomůcky využívám se žáky v rámci redukace dyslexie a dysortorgafie, práce s pomůckami žáky baví, aktivizuje a motivuje je k práci.  “