Didaktické pomůcky

Nabízíme pomůcky do škol, připravili jsme pro Vás celou řadu pomůcek, které usnadní práci nejen pedagogům, ale nabídnou ucelený přehled všem žákům.

Didaktické pomůcky a přehledy vytváření pedagogové podle jejich zkušeností a potřeb žáků.

Připravili jsme pro Vás celou řadu didaktických pomůcek:

 • Přehledové karty učiva v souladu s RVP ZV
 • Deskové didaktické hry do hodin českého jazyka a matematiky
 • Elektronické verze pracovních sešitů pro žáky prvního stupně do českého jazyka
 • Logopedické komunikační karty
 • Pracovní sešity pro žáky se specifickými poruchami učení – 1. díl – předškoláci, 2. díl – žáci prvního stupně, 3. díl – žáci druhého stupně
 • Komunikační karty pro děti s poruchou autistického spektra
 • Logopedické pomůcky – posloupnosti, řazení podle velikostí
 • Pexesa, domina, osmisměrky
 • Tištěné verze pracovních sešitů
 • Přehled vyjmenovaných slov – elektronická i tištěná verze
 • Přehledová – obrázková karta učiva – vyjmenovaná slova
 • Čtvercové sady na procvičování učiva z českého jazyka a matematiky
 • Nástěnné mapy přehledů učiva do třídy

Navštivte náš e-shop – eshop.vlavici.cz nebo objednávejte na našich stránkách.

Didaktické pomůcky
E- kniha - Nejkrásnější tradiční pohádky pro nejmenší E-verze

E-kniha do tabletů, ipadů i na mobily. Nejkrásnejší tradiční české pohádky formou obrázkového čtení. 

Logopedický sešit - LOGOPEDIE HROU E-verze

Logopedický sešit - LOGOPEDIE HROU je určený pro děti ve věku 4 - 8 let pro domácí procvičování i pro kolektivní logopedii. Rozvoj a osvojování slovní zásoby, trénink řečových dovedností, grafomotorická cvičení, slova, věty, básničky, úkoly pro šikovné děti, obrázkové úkoly. 

Celobarevné, 60 stran. 

Určeno pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností, pro pedagogy MŠ, pro pedagogy ZŠ. 

Pracovní sešit - Matematika - Zlomky, desetinná čísla, procenta E-verze

Pracovní sešit – Matematika  – Zlomky, desetinná čísla, procenta -  je zpracovaný zábavnou formou, je zpracovaný v souladu s RVP ZV, kdy žákům nabízí úvod do učiva matematiky především v 5. třídě základní školy. Pracovní sešit obsahuje celou řadu doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek a dalších úkolů pro žáky i jejich pedagogy na procvičení probíraného učiva.

Materiál je připravený v elektronické verzi ihned k vytištění. 

Pracovní sešit - Matematika - operace v oboru do 1 000 000 E-verze

Pracovní sešit – Matematika  – Operace v oboru do 1 000 000 -  je zpracovaný zábavnou formou, je zpracovaný v souladu s RVP ZV, kdy žákům nabízí úvod do učiva matematiky především v 4. a 5. třídě základní školy. Pracovní sešit obsahuje celou řadu doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek a dalších úkolů pro žáky i jejich pedagogy na procvičení probíraného učiva.

Materiál je připravený v elektronické verzi ihned k vytištění. 

Pracovní sešit - Matematika - operace v oboru do 10 000 E-verze

Pracovní sešit – Matematika  – Operace v oboru do 10 000 -  je zpracovaný zábavnou formou, je zpracovaný v souladu s RVP ZV, kdy žákům nabízí úvod do učiva matematiky především ve 3 a. 4. třídě základní školy. Pracovní sešit obsahuje celou řadu doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek a dalších úkolů pro žáky i jejich pedagogy na procvičení probíraného učiva.

Materiál je připravený v elektornické verzi ihned k vytištění.

Pracovní sešit - Matematika - násobení a dělení E-verze

Pracovní sešit – Matematika  – počítáme do20 -  je zpracovaný zábavnou formou, je zpracovaný v souladu s RVP ZV, kdy žákům nabízí úvod do učiva matematiky především v 1. třídě základní školy. Pracovní sešit obsahuje celou řadu doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek a dalších úkolů pro žáky i jejich pedagogy na procvičení probíraného učiva.

Materiál je připravený v elektronické verzi ihned k vytištění. 

Pracovní sešit - Matematika - počítáme do 100 E-verze

Pracovní sešit – Matematika  – počítáme do 100-  je zpracovaný zábavnou formou, je zpracovaný v souladu s RVP ZV, kdy žákům nabízí úvod do učiva matematiky především v 2. třídě základní školy. Pracovní sešit obsahuje celou řadu doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek a dalších úkolů pro žáky i jejich pedagogy na procvičení probíraného učiva.

Materiál je připravený v elektronické verzi ihned k vytištění. 

Pracovní sešit - Matematika - počítáme do 20 E-verze

Pracovní sešit – Matematika  – počítáme do20 -  je zpracovaný zábavnou formou, je zpracovaný v souladu s RVP ZV, kdy žákům nabízí úvod do učiva matematiky především v 1. třídě základní školy. Pracovní sešit obsahuje celou řadu doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek a dalších úkolů pro žáky i jejich pedagogy na procvičení probíraného učiva.

 

Materiál je připravený v elektronické verzi pro vytištění.

Pracovní sešit - Vlastivěda - 5. ročník - E-verzce E-verze

 

Pracovní sešit – Vlastivěda – 5. ročník je zpracovaný zábavnou formou, je rozdělený podle RVP ZV na témata zaměřená na Místo, kde žijeme, lidé a čas a lidé kolem nás. Pracovní sešit obsahuje celou řadu doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek a dalších úkolů pro žáky i jejich pedagogy na procvičení probíraného učiva.

 

Materiál je připravený v elektronické verzi pro vytištění.

 

Pracovní sešit - Vlastivěda - 4. ročník - E-verzce E-verze

 

Pracovní sešit – Vlastivěda – 4. ročník je zpracovaný zábavnou formou, je rozdělený podle RVP ZV na témata zaměřená na Místo, kde žijeme, lidé a čas a lidé kolem nás. Pracovní sešit obsahuje celou řadu doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek a dalších úkolů pro žáky i jejich pedagogy na procvičení probíraného učiva.

 

Materiál je připravený v elektronické verzi pro vytištění.

 

Demonstrační karty - vyjmenovaná slova po Z E-verze

Demonstrační obrázková sada vyjmenovaných slov po Z, ke snadnému zapamatování vyjmenovaných slov.

Materiál je o rozměru A5. Elektronická verze.

Možno použít do třídy pro žáky i k domácímu procvičování. Využít je možné i pro různé aktivizační a didaktické hry.

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Demonstrační karty - vyjmenovaná slova po V E-verze

Demonstrační obrázková sada vyjmenovaných slov po V, ke snadnému zapamatování vyjmenovaných slov.

Materiál je o rozměru A5. Elektronická verze.

Možno použít do třídy pro žáky i k domácímu procvičování. Využít je možné i pro různé aktivizační a didaktické hry.

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Demonstrační karty - vyjmenovaná slova po S E-verze

Demonstrační obrázková sada vyjmenovaných slov po S, ke snadnému zapamatování vyjmenovaných slov.

Materiál je o rozměru A5. Elektronická verze.

Možno použít do třídy pro žáky i k domácímu procvičování. Využít je možné i pro různé aktivizační a didaktické hry.

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Demonstrační karty - vyjmenovaná slova po P E-verze

Demonstrační obrázková sada vyjmenovaných slov po P, ke snadnému zapamatování vyjmenovaných slov.

Materiál je o rozměru A5. Elektronická verze.

Možno použít do třídy pro žáky i k domácímu procvičování. Využít je možné i pro různé aktivizační a didaktické hry.

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Demonstrační karty - vyjmenovaná slova po M E-verze

Demonstrační obrázková sada vyjmenovaných slov po M, ke snadnému zapamatování vyjmenovaných slov.

Materiál je o rozměru A5. Elektronická verze.

Možno použít do třídy pro žáky i k domácímu procvičování. Využít je možné i pro různé aktivizační a didaktické hry.

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Demonstrační karty - vyjmenovaná slova po L E-verze

Demonstrační obrázková sada vyjmenovaných slov po L, ke snadnému zapamatování vyjmenovaných slov.

Materiál je o rozměru A5. Elektronická verze.

Možno použít do třídy pro žáky i k domácímu procvičování. Využít je možné i pro různé aktivizační a didaktické hry.

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Demonstrační karty - vyjmenovaná slova po B E-verze

Demonstrační obrázková sada vyjmenovaných slov po B, ke snadnému zapamatování vyjmenovaných slov.

Materiál je o rozměru A5. Elektronická verze.

Možno použít do třídy pro žáky i k domácímu procvičování. Využít je možné i pro různé aktivizační a didaktické hry.

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

čtvercová sada - Matematika - dělení se zbytkem E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 350 slov), které slouží k procvičování dělení se zbytekm u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny M
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Matematika - násobení a dělení v oboru velké násobilky E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 280 slov), které slouží k procvičování učiva velké násobilky u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny M
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Matematika - násobení a dělení v oboru malé násobilky E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 280 slov), které slouží k procvičování učiva malé násobilky u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny M
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Pravopis vyjmenovaných slov po S E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 350 slov), které slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po S u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Pravopis vyjmenovaných slov po P E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 350 slov), které slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po P u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Pravopis vyjmenovaných slov po M E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 350 slov), které slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po M u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - pravopis vyjmenovaných slov po L E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 350 slov), které slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po L u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Pravopis vyjmenovaných slov po B E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 350 slov), které slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po B u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Pravopis vyjmenovaných slov po V E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 350 slov), které slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po V u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - koncovky přídavných jmen - e-verze E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 280 slov), které slouží k procvičování a určování pravopisu přídavných jmen u žáků prvního a druhého stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Určování mluvnických kategorií u podstatných jmen E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 175 slov), které slouží k procvičování a určování mluvnických kategorií u podstatných jmen o u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Určování vzorů rodu mužského - e-verze E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 175 slov), které slouží k procvičování a určování vzorů rodu mužského u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - určování vzorů rodu ženského - e-verze E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 175 slov), které slouží k procvičování a určování vzorů rodu ženského u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

Čtvercová sada - Určování vzorů rodu středního - e-verze E-verze

E-elektronická verze obsahuje sadu 35 karet (celkem 175 slov), které slouží k procvičování a určování vzorů rodu středního u žáků prvního stupně základní školy.

Pomůcka je vhodná:

 • Didaktické manipulační pomůcky do hodiny ČJ 
 • Vhodné pro žáky se specifickými poruchami učení 
 • Volba rychlosti práce žáka 
 • Vhodné pro samostatnou práci, skupinové práce, práci ve dvojicích
 • Pomůcka tvořená pedagogy z praxe
 • Rychlé opakování a procvičování učiva v hodinách i pro domácí opakování 
 • Aktivizace žáků a činnostní učení

Materiál je ihned k vytištění a zalaminování.

DYS procvičování 3. díl - procvičovací sešit pro žáky 2. stupně ZŠ E-verze

Pracovní sešit pro žáky se specifickými poruchami učení – 3. díl, je určený pro žáky druhého stupně základní školy. Obsah sešitu je rozdělený podle částí, které žák potřebuje vhodně trénovat a reedukovat. Cvičení jsou koncipovány na práci s textem, čtení s porozuměním a práce se slovy. Pracovní sešit je vhodný pro domácí reedukaci SPU i pro práci se speciálním pedagogem. Úkoly jsou zpracovány zábavou formou. 

 

Materiál je připravený v elektronické verzi pro vytištění. 

 

DYS procvičování 2. díl - pracovní sešit pro žáky prvního stupně E-verze

Pracovní sešit je vhodný pro reedukaci specifických poruch učení pro žáky prvního stupně základní školy. Obsah sešitu je rozdělený podle částí, které žák potřebuje vhodně trénovat a reedukovat. Zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, matematické představy, čtení s porozuměním a práce se slovy. Pracovní sešit je vhodný pro domácí reedukaci SPU i pro práci se speciálním pedagogem. Úkoly jsou zpracovány zábavou formou. 

Materiál je připravený v elektornické verzi pro vytištění. 

DYS procvičování 1. díl - pracovní sešit pro děti předškolního věku E-verze

Pracovní sešit na reedukaci a předcházení specifických poruch učení pro žáky předškolního a mladšího školního věku. Sešit je tématicky zpracovaný a rozdělený na sluchovou, zrakovou percepci a diferenciaci, rozvoj slovní zásoby a základní matematické představy. Sešit je vhodný pro procvičování grafomotoriky a na rozvoj oslabených funkcí i jako pomocník pro budoucí prvňáky. 

Materiál je připraven v elektronické verzi pro vytištění. 

Pohádky - soubor karet pro vyprávění tradičních českých pohádek E-verze

Deset nejznámějších českých pohádek pro vyprávění příběhů pro děti, pedagogy i rodiče. Příběhy jsou namalované a jdou za sebou posloupně, slouží do literární výchovy pro žáky na prvním stupni, pro rozvoj komunikačních dovedností u dětí v mateřské škole i pro večerní povídání pohádkových příběhů. 

Materiál je připraven v elektronické verzi pro vytištění. 

Pracovní sešit - Přídavná jména E-verze

Pracovní sešit - Přídavná jména- elektronická verze

 

Pracovní sešit - Procvičování PŘÍDAVNÁ JMÉNA pro žáky prvního stupně základní školy má 30 stránek, na kterých je zpracováno procvičování tématu PŘÍDAVNÁ JMÉNA formou různých doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek, kvízů a dalšího, co by mohlo malé češtináře bavit. 

 

Materiál je zpracován pedagogy z praxe.  Součástí sešitu je i klíč pro kontrolu. 

Pracovní sešit prodáváme v elektornické verzi. 

Pracovní sešit - Slovní druhy E-verze

Pracovní sešit - Procvičování SLOVNÍCH DRUHŮ pro žáky prvního stupně základní školy má 30 stránek, na kterých je zpracováno procvičování tématu SLOVNÍ DRUHY formou různých doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek, kvízů a dalšího, co by mohlo malé češtináře bavit. 

 

Materiál je zpracován pedagogy z praxe.  Součástí sešitu je i klíč pro kontrolu. 

Pracovní sešit prodáváme v elektornické verzi. 

Pracovní sešit - Slovesa E-verze

Pracovní sešit - Procvičování sloves pro žáky prvního stupně základní školy má 30 stránek, na kterých je zpracováno procvičování tématu slovesa formou různých doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek, kvízů a dalšího, co by mohlo malé češtináře bavit. 

 

Materiál je zpracován pedagogy z praxe.  Součástí sešitu je i klíč pro kontrolu. 

Pracovní sešit prodáváme v elektornické verzi. 

Pracovní sešit - Podstatná jména E-verze

Pracovní sešit - Procvičování podstatných jmen pro žáky prvního stupně základní školy má 30 stránek, na kterých je zpracováno procvičování tématu podstatná jména formou různých doplňovacích cvičení, osmisměrek, tajenek, kvízů a dalšího, co by mohlo malé češtináře bavit. 

 

Materiál je zpracován pedagogy z praxe.  Součástí sešitu je i klíč pro kontrolu. 

Pracovní sešit prodáváme v elektornické verzi. 

Pracovní sešit - Vyjmenovaná slova E-verze

Pracovní sešit - Vyjmenovaná slova pro první stupeň základní školy, který obsahuje 30 stránek cvičení na procvičování vyjmenovaných slov a jejich slov příbuzných. 

Zábavnou formou jsou zpracována cvičení, doplňovačky, osmisměrky, křížovky a kvízy. Součástí sešitu je i klíč pro kontrolu. 

Pracovní sešit prodáváme v elektornické verzi. 

 

Napište nám recenzi
Napsali jste nám

“ Pomůcky jsem si oblíbila, využívám je s dětmi na aktivizaci učiva i jako aktivitu na opakování. “

Martina K.

“ Pomůcky jsem si oblíbila, využívám je s dětmi na aktivizaci učiva i jako aktivitu na opakování. “

Martina K.

“ Pomůcky jsou využitelné, používám je během vyučovací hodiny pro práci ve skupině i individuálně na doučování a intervenci pro žáky. “

Pavlína Č.

“ Pomůcky využívám se žáky v rámci redukace dyslexie a dysortorgafie, práce s pomůckami žáky baví, aktivizuje a motivuje je k práci.  “

Tomáš B.

Jsme plátci DPH.

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník